#Nieuws

04.10.2021

Beeldrechten beter in beeld

Nieuw samenwerkingsverband Federatie Beeldrechten wil de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie verbeteren.


Samen met Pictoright, BBK, BOK, DuPho, Kunstenbond en NVJ-NVF hebben wij de Federatie Beeldrechten opgericht. Met dit nieuwe samenwerkingsverband willen wij de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie verbeteren.


Visuele herkenning creëert waarde

Beeldende kunstenaars, fotografen, illustratoren en ontwerpers (kortom, beeldmakers) leveren een steeds essentiëlere bijdrage aan de samenleving. Beelden zijn alomtegenwoordig in het dagelijks leven en hebben een enorme impact. Denk aan (nieuws)foto’s, tekeningen en infographics in kranten en digitale media, typografie, verpakkingen, de vormgeving van publieke ruimten, muurschilderingen, beeldende kunst, street art en digital art.

Visuele herkenning creëert waarde. Met 138 miljard euro komt de hoogste omzet in Europa binnen de creatieve en culturele industrie uit de visual arts. Het CBS laat zien dat de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie 3,4 procent bedraagt, 26,5 miljard euro 


Value gap onderbelicht

De waarde van beeld is groter dan vaak wordt gedacht, het stelsel behoeft aanpassing. In het huidige rechtenlandschap blijft de value gap voor beeldwerken onderbelicht: waar langzamerhand de rechten voor muziek op online platforms als Instagram en YouTube geregeld worden, blijkt de urgentie voor beeld nog niet vanzelfsprekend.

De Federatie Beeldrechten wil beeld op de juiste economische waarde geschat zien worden en aan beeldmakers toerekenen. Doel is een eerlijker verdeling in de keten van maker tot kijker.


Lobbyen voor betere positie

De waarde van beeld is onmiskenbaar. Beeldmakers verdienen het om beter gezien, gehoord en vertegenwoordigd te worden. Het nieuwe samenwerkingsverband Federatie Beeldrechten wil een slagvaardige organisatie zijn die gaat lobbyen voor een betere auteursrechtelijke positie van makers.

Het initiatief om de Federatie Beeldrechten op te richten vormt een belangrijke eerste stap. Auteursrechtenorganisatie Pictoright gaat hierbij als kwartiermaker aan de slag.