#Nieuws

20.10.2022

BNO Inflatie Enquête

In opdracht van de BNO heeft ABF Research een vragenlijst uitgestuurd naar alle (148) bij de BNO aangesloten ontwerpbureaus. 61 bureaus reageerden en vulden het onderzoeksformulier in.


Foto: Daniele Levis Pelusi (Unsplash)


De meeste respondenten zijn tevreden over de toevoer van nieuw werk, maar maken zich zorgen over de oplopende kosten. Niet alleen de energieprijzen zijn verhoogd, ook andere kosten lopen sterk op. Bovendien zijn de uurtarieven van externe specialisten gestegen. Kijken waar bespaard kan worden is een belangrijk aandachtspunt.

De uitkomsten van de enquête laten zien dat veel ontwerpbureaus zich genoodzaakt voelen om uurtarieven in 2023 te verhogen.


Loonontwikkeling

Mede door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er zorgen over de loonontwikkeling. Volledige inflatiecorrectie is niet op te brengen en hoewel ontwerpbureaus als werkgever bereid zijn de salarissen te verhogen wordt ook op begrip en medewerking van overheid en werknemers gerekend.


BNO Salarisadvies

De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in het jaarlijkse salarisadvies van de BNO, waarbij ook gekeken wordt naar de loonontwikkeling in andere MKB sectoren, de verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het advies van de werkgeversvereniging AWVN.


Neem voor meer informatie contact op met Rita van Hattum.