#Nieuws

31.03.2022

CIRCONNECT van start

Kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheidsorganisaties bundelen de krachten in het nieuwe kennisplatform CIRCONNECT.


Toenemende grondstoffenschaarste en groeiende uitdagingen rondom afval, stikstof en CO2 uitstoot, maken de transitie naar een circulaire economie urgent. In een circulaire economie draait alles om waardebehoud. Om dat te bereiken is het nodig om producten – van telefoons tot viaducten – vanaf het begin circulair te ontwerpen. Zo kunnen ze eenvoudig gedeeld, hergebruikt, gerepareerd, ge-remanufactured of uiteindelijk gerecycled worden.

 

Inspireren, verbinden en katalyseren

Op dinsdag 29 maart 2022 kwamen veertien partijen bij elkaar voor de officiële start van CIRCONNECT. TU Delft / Industrial Design Engineering, Hogeschool van Amsterdam, Zuyd Hogeschool, Rijkswaterstaat, TNO, BNO, CBM, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Federatie NRK, Versnellingshuis Nederland Circulair, Oost NL, NICE, Provincie Overijssel en CIRCO onderstrepen gezamenlijk de ambitie van CIRCONNECT.

 
 

 

Om deze ambitie waar te maken, ontwikkelen de partijen in 2022 een online platform, kennis events en diverse andere kennis-proposities. De kennis wordt steeds concreet toegespitst op specifieke branches en doelgroepen. De veertien deelnemende partijen nemen nu het voortouw in de ontwikkeling van CIRCONNECT als inspirerend, verbindend en katalyserend knooppunt in een netwerk van samenwerkende organisaties.“Het belang van het breed beschikbaar en toegankelijk maken van circulaire design kennis en informatie kan niet genoeg benadrukt worden.”


–   Dr. Conny Bakker (TU Delft) 


Circulair ontwerp als motor voor grondstoffen transitie

In 2050 moet de Nederlandse economie getransformeerd zijn van het huidige lineaire model naar een duurzaam circulair systeem. In een circulaire economie behouden producten langer hun waarde en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Circular design is hiervoor de motor. Tenslotte wordt een groot deel van de milieu impact van een eindproduct al bepaald in de ontwerpfase. Een duurzame economie ontstaat alleen door al tijdens het ontwerp na te denken over waardebehoud en het terugwinnen van grondstoffen.

In de afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan naar en ervaring opgedaan met circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen. Om in 2050 volledig circulair te zijn, is het essentieel dat deze kennis en ervaring beschikbaar zijn voor een breed publiek. CIRCONNECT brengt de ervaringen vanuit verschillende disciplines samen om deze te ontsluiten voor ontwerpers, ondernemers, beleidsmakers, onderzoek en onderwijs.