#Nieuws

24.07.2020

Gert Gerrits verlaat de BNO

Projectmanager Gert Gerrits neemt afscheid van de BNO. Wij danken hem voor zijn betrokkenheid en voor zijn kennis van de vakgebieden illustratie, strips en infographics.


We hebben nagedacht over hoe de BNO zich de komende tijd het best kan organiseren. Daarbij anticiperen we op de moeilijke tijd die ons waarschijnlijk te wachten staat als gevolg van de economische recessie. Mede in dat kader hebben de BNO en Gert Gerrits in goed overleg besloten dat Gert zijns weegs gaat en zijn ambities op een andere manier gaat verwezenlijken. 

Wij zijn Gert dankbaar voor zijn betrokkenheid bij de BNO en in het bijzonder de regioplatforms, en voor zijn kennis van de vakgebieden illustratie, strips en infographics. Genodigden ontvangen later van ons bericht over het moment dat we afscheid van Gert gaan nemen.