#Nieuws

22.06.2022

Gratis tool geeft inzicht in milieu-impact ontwerp

CIRCONNECT lanceert een kosteloze Self-Assessment Tool voor levenscyclusanalyses, waarmee bedrijven zelf de milieu-impact van hun producten kunnen berekenen.


De milieu-impact van producten is voortaan snel en eenvoudig zelf in kaart te brengen met de nieuwe kosteloze Self-Assessment Tool voor levenscyclusanalyses. Bedrijven kunnen hiermee betere beslissingen maken die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. TNO ontwikkelde de tool in samenwerking met CIRCO en LBP | Sight, ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM).


Levenscyclusanalyse

Verduurzamen is onderwerp van gesprek bij veel bedrijven. Om te verduurzamen is het essentieel om te weten hoe de milieu-impact van organisaties en producten is opgebouwd. Levenscyclusanalyses bieden hiervoor uitkomst. Maar deze zijn specialistisch, kostbaar en tijdsintensief. Dit vormt vaak een drempel voor bedrijven om aan de slag te gaan met het meten en verbeteren van hun milieu-impact.

TNO, CIRCO en LBP | Sight bundelden hun kennis en ervaring in een Self-Assesment Tool. Hiermee maken zij het makkelijk voor ontwerpers, maakbedrijven, logistieke dienstverleners en reparatiebedrijven om inzicht te krijgen in hun milieu-impact. Bedrijven kunnen de tool gebruiken voor een snelle en eenvoudige basisscreening van hun producten en diensten.

De tool is gratis beschikbaar voor iedereen. De kennispartners, ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM), hopen zo organisaties duurzaam en circulair in beweging krijgen.
“Door te begrijpen welke milieu-impact jouw producten maken over de gehele levenscyclus, kun je ook ontdekken hoe je dit kan verbeteren.”


–  Jeannette Levels-Vermeer, CIRCO expertteam 


Transparante data en scenario's

Van materialen, bewerkingen en distributie tot aan gebruik en einde levensfase: de tool kan één of meerdere levensfases modelleren en analyseren. Hiermee krijgt de gebruiker inzicht in de oorsprong van de milieu-impact van een product. De Self-Assessment Tool biedt ook de mogelijkheid om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. Zo kun je de impact van levensduurverlenging in kaart brengen of het verschil tussen twee productontwerpen inzichtelijk maken.

Uniek aan de tool is dat deze transparant is over de gebruikte data en scenario’s. Zo is direct duidelijk wat er wordt berekend. Daarnaast geeft de tool de mogelijkheid om eigen data toe te voegen. De uitkomsten geven concrete oplossingsrichtingen voor de verduurzaming van productontwerpen. Omdat een levenscyclusanalyse (LCA) complex is, maakt de tool gebruik van versimpelde weergaven. Dit betekent wel dat het raadzaam is om voor een preciezer inzicht alsnog een adviseur op het gebied van LCA’s of milieuproductverklaringen in te schakelen.


X

CIRCONNECT is het nieuwe kennisknooppunt over circulair ontwerp. Inmiddels zijn 15 partners aangesloten, waaronder de BNO. Het doel is om de gezamenlijke kennis van circular design met elkaar te delen, verrijken en distribueren. Met deze gedeelde kennis kunnen bedrijven hun producten en businessmodel herontwerpen.De Self-Assesment Tool is voor het eerst gepresenteerd tijdens het Expert Café van CIRCONNECT over impactmeting en levenscyclusanalyse. Bekijk de presentatie via deze link.