#Nieuws

25.01.2022

Henk van der Geest Fonds opgericht

Het fonds ondersteunt (aankomend) creatieve makers uit alle kunstdisciplines in hun artistiek-inhoudelijke ontwikkeling en visie op het vak lichtontwerpen.


Aankomende of gevestigde ontwerpers, (podium)kunstenaars, museum- en theaterbelichters en (interieur)architecten kunnen bij het Henk van der Geest Lichtontwerpen Fonds een aanvraag indienen voor een beurs voor coaching, begeleiding of bijscholing in binnen- en buitenland, of voor een kleinschalig onderzoeksproject. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 februari tot 1 april 2022. 


Over Henk van der Geest

Henk van der Geest (1952-2019) was een lichtontwerper die zich hard maakte voor de ontwikkeling van het vak lichtontwerpen als artistieke discipline. Hij werkte voor (muziek)theater en dans, musea, architectuur en openbare ruimte. Met dit fonds wordt zijn missie voortgezet.