#Nieuws

25.05.2021

In memoriam Joep Bergmans

Op 15 mei 2021 is verpakkingsontwerper Joep Bergmans overleden. Lees hier een in memoriam.


Odoo CMS - een grote afbeelding

Foto: Joep Bergmans

Joep Bergmans (1941-2021)


In memoriam


Na meer dan een jaar lang de gevolgen van corona te hebben moeten dragen overleed Joep Bergmans in de nacht van 14 op 15 mei jongstleden. 79 jaar jong, overtuigd van zijn herstel en vol ideeën voor 'straks, als dit eindelijk over is'. 


Graag willen wij hem gedenken, in de vaste overtuiging dat we spreken namens velen die met hem hebben samengewerkt. Degenen die dat waren weten het: dat samenwerken was intensief en veeleisend - en leerzaam. Hij ging daar niet voor zitten, het was leren door doen. Méédoen. Leren door falen en jezelf herpakken. Leren door deel te zijn van succes. In zijn werk toonde Joep aan dat ontwerpen niet draait om jou, maar om het raken van kopers en gebruikers. En dat dat allerminst vrijblijvend is. Naast zo'n meester ben je een leerling.


Joep bleek een magneet voor nieuwsgierig talent. Ten Cate Bergmans, het bureau waar hij creatief leider van was, werd een bron voor 'fakkeldragers': bureaus en individuele personen die het gespecialiseerde ontwerpen voor massamerken en -producten verdiepten, verspreidden en er successen mee behaalden. Du Bois Ording, VBAT en Millford-Van den Berg speelden decennia lang een rol van betekenis in een specifiek deel van de ontwerpsector. Door hun werk droegen ze bij aan de vorming van een professionelere generatie en een kennisgebied dat 'brand design' is gaan heten. Inmiddels op tal van plaatsen een vanzelfsprekend aspect van ons werk.


De voorbereidingen voor een overzicht van zijn leven en werk, een nieuwe uitgave in de reeks Roots cahiers, zijn nog maar net rond. Joep verheugde zich op de tendoophouding later dit jaar en het weerzien met vrienden en collega's. Maar Koning Covid de Wrede stond het niet toe. Hoe wrang, bitter en onrechtvaardig. Hoe machteloos hebben we het te aanvaarden.


Gedreven en getalenteerd. Intuïtie boven berekening stellend. Compromisloos en aimabel tegelijk. Wie Joep leerde kennen vergat hem niet meer en dat was wederzijds. Hij leeft dan ook voort in de herinnering van velen. Maar misschien nog wel meer, zij het ongeweten, in de dagelijkse praktijk van ons vak.


Goed voorbeeld doet goed volgen.


22 mei 2021