#Nieuws

24.03.2022

Inschrijven UBO-register

Het UBO register is ingesteld om misbruik van ons financïele stelsel te voorkomen.


Het UBO-register houdt bij wie verantwoordelijk is voor organisaties in Nederland. De bedoeling is dat het register witwaspraktijken en andere illegale transacties tegengaat. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij de KvK.


Wie is UBO?

Volgens de wet is een UBO: "De natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit". Hierbij moet je denken aan personen met meer dan 25% aandelen in een organisatie, personen die meer dan 25% van het stemrecht of het economisch belang hebben, of makkelijk gezegd; de zeggenschap hebben over de organisatie.


Waarom is het register nuttig voor jou als ondernemer?

Het register zorgt voor transparantie en duidelijkheid. Je ziet wie de uiteindelijk belanghebbende van een bedrijf/organisatie is en daardoor is het makkelijker te voorkomen dat je in zee gaat met criminelen. Door het register is er namelijk toegang tot enkele gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden van organisaties. Het register is voor jou als ondernemer dus nuttig, gezien het feit dat er meer informatie beschikbaar is over degene met wie je wellicht zaken gaat doen.

Als jouw onderneming een van de onderstaande rechtsvormen heeft, dan ben je verplicht een UBO in te schrijven:


 • stichting

 • vereniging

 • coöperatie

 • maatschap

 • NV (naamloze vennootschap)

 • BV (besloten vennootschap)

 • VOF (vennootschap onder firma)

 • CV (commanditaire vennootschap)


Als jouw onderneming een van de onderstaande rechtsvormen heeft, dan hoef je geen UBO in te schrijven:


 • eenmanszaak

 • publiekrechtelijke rechtspersoon

 • beursgenoteerde vennootschap

 • VVE (vereniging van eigenaren)

 • historische rechtspersoon

 • vereniging met geen volledige rechtsbevoegdheid, indien deze geen onderneming drijft


Twijfel je? Informeer dan even bij je boekhouder of bij de plaatselijke Kamer van Koophandel.


Deadline

Ben je nog niet als UBO ingeschreven, dan heb je tot 27 maart 2022 de tijd om de inschrijving van jouw UBO(‘s) te doen.


Consequenties als je je niet inschrijft

Niet inschrijven kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk consequenties hebben. Bestuursrechtelijk kun je een boete van maximaal 21.750 euro en een dwangsom opgelegd krijgen. Ook op strafrechtelijk gebied kunnen er gevolgen zijn.