#Nieuws

31.03.2023

Jaarvergadering BNO 2023

Op 30 maart vond de jaarvergadering van de BNO plaats. Bekijk hier een impressie en lees een samenvatting van de belangrijkste benoemingen en besluiten.


Dankwoord Madeleine van Lennep


Lieve ontwerpers, collega’s en relaties van de BNO,

Heel veel dank voor de onvergetelijke manier waarop jullie mij hebben uitgezwaaid. Wat was dat een mooie middag en avond, die 30e maart, op een toplocatie in prachtig en vrolijk gezelschap. Ik realiseerde me dat ik tien jaar geleden nog niet een fractie kende van alle mensen die er waren, en nu was bijna niemand mij vreemd: een enorme rijkdom.

Thuis kijk ik uit op ongeveer een kubieke meter cadeaus: boeken, dichtbundels, prenten, hout, keramiek, glas, theedoeken en ander mooi textiel, flessen, een reuze-paasei en bonbons. Er zijn tig lieve berichten met ook nog in het vooruitzicht gestelde zeiltochten, lunches, etentjes etc.

Ik denk terug aan de warme en ook geestige speeches. Het Mm Magazine dat jullie voor mij maakten is onbetaalbaar, het erelidmaatschap een grote eer en het beeld van Hans van Lunteren heeft hier thuis al zijn vaste plek gevonden. 

Heel veel dank voor alles en tot ziens! 

Madeleine


Directiewissel

Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van de BNO namen we feestelijk afscheid van Madeleine van Lennep als directeur van de BNO. Zij gaat met pensioen. Madeleine ontving bij haar afscheid het erelidmaatschap van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Tijdens de drukbezochte jaarvergadering en de aansluitende feestelijkheden hadden leden en relaties van de BNO tevens de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe directeur van de BNO: Diana Janssen.

Foto: Ex-directeur Madeleine van Lennep ontvangt BNO-erelidmaatschap van BNO-voorzitter Herbert Seevinck | Fotograaf: Desiree Meulemans 

Bestuur 

Ook in het bestuur van de BNO vonden wisselingen plaats. De maximale bestuurstermijn van Annemoon Geurts en Rene Toneman loopt dit jaar af. Nieuw in het bestuur zijn gekozen: social designer Lotte de Haan en Momkai-oprichter Harald Dunnink. 

Foto (v.l.n.r.): BNO-bestuursleden Harald Dunnink & Lotte de Haan, BNO-directeur Diana Janssen, ex-directeur Madeleine van Lennep, BNO-bestuurslid Sanne Kistemaker | Fotograaf: Desiree Meulemans 

Raad Toelating, Geschillen en Advies

Anja Cronenberg, Aleksandra Gaca en Paul Pennock namen afscheid als lid van de Raad Toelating, Geschillen en Advies (voorheen de Raad van Toezicht). Lienke Raben (creative directeur van Clarify) en Sander Bos (partner en strateeg in Claessens Erdmann designers & architects) werden als nieuwe leden in dit gremium gekozen.


Aanpassing Statuten, Huishoudelijk Reglement en Gedragscode

Tot slot ging de vergadering akkoord met de door het Algemeen Bestuur voorgestelde wijzigingen in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Gedragscode van de BNO.

Foto met Diana Janssen door Desiree Meulemans