#Nieuws

24.01.2022

Monitor Creatieve Industrie gelanceerd

Media Perspectives lanceert de achtste editie van de Monitor Creatieve Industrie.


De Monitor Creatieve Industrie is een tweejaarlijks onderzoek naar de economische ontwikkeling in de creatieve industrie en ICT. Het gaat daarbij onder meer om het aantal bedrijven en banen en de groei en gezondheid van die sectoren. De cijfers in de Monitor Creatieve Industrie 2021 bieden een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar.

 
 

Presentatie van de bevindingen van de Monitor creatieve industrie 2021 door onderzoeker Paul Rutte

Belangrijkste conclusies

 • Creatieve Industrie (en ICT) groeien harder dan gemiddeld (2,4% jaarlijks sinds 2010, 7.8% van alle banen, 20% van alle nieuwe banen, jaarlijks 3x zo hard als gemiddeld)

 • Communicatie blijft de grootste deelsector (circa 72 duizend banen), design groeit het hardst (12,2% per jaar)

 • Onze economie wordt steeds creatiever, aandeel creatieve professionals neemt toe (386 duizend banen, 450 duizend embedded, 4,1% van alle banen)

 • Creatieve industrie is kleinschalig (40 duizend zelfstandigen)

 • Banengroei vrijwel geheel bij zelfstandigen, bijna de helft van alle banen (maar groei vlakt af)

 • Aandeel creatieve bedrijven 16,1% van het totaal

 • Gemiddelde bedrijfsomvang 1,8 banen (t.o.v. 5 banen gemiddeld)

 • Media en entertainment creëert meeste waarde met minder banen

 • Amsterdam grootste creatieve cluster met 18,5 duizend banen, creatieve industrie groeit minder in procenten in Amsterdam en Hilversum dan steden met minder specialisatie


Doordat gebruik kon worden gemaakt van aanvullende datasets over heel 2020 worden ook de eerste coronaeffecten zichtbaar:


 • Creatieve industrie onevenredig hard getroffen (totale economie -3,8%, creatieve industrie -25,4%, kunsten/erfgoed -60%)

 • Verdienvermogen creatieve industrie in 2020 hard onderuit

 • Afzet goederen en diensten dramatisch gekrompen (942 miljoen euro, AV-sector op een na zwaarst getroffen)

 • Relatief veel ontslagen in de creatieve industrie (vooral Q2 en Q4 2020)

 • Krimp onderlinge leveringen tast ecosysteem aan (av -19,5%)

Initiatiefnemer

De Monitor Creatieve Industrie is een initiatief van Media Perspectives (voorheen iMMovator Cross Media Network). Het format voor de Cross Media Monitor werd in 2006 ontwikkeld door Paul Rutten binnen de Hogeschool INHOLLAND in samenwerking met iMMovator en TNO.

Met de publicatie van de Cross Media Monitor draagt Media Perspectives al sinds 2006 bij aan de ontwikkeling van kennis over creatieve industrie en ICT.