#Nieuws

21.09.2022

Nieuwe site CIRCONNECT live!

Vandaag lanceert CIRCONNECT het nieuwe online kennisplatform circulair ontwerp.


Op de nieuwe website van CIRCONNECT delen vooraanstaande kennisinstellingen, de ontwerpsector, regionale innovatie partijen, brancheverenigingen – waaronder de BNO – en overheidsorganisaties opgedane kennis en ervaringen over circulair ontwerp. Zo maken wij deze kennis breed toegankelijk voor iedereen en versnellen wij de transitie naar een circulaire economie.


Circulair ontwerp is de drijvende kracht in een circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is urgent. Toenemende grondstoffenschaarste en groeiende uitdagingen rondom afval, stikstof en CO2-uitstoot vormen steeds dringender problemen. Circulair ontwerp is de drijvende kracht in de transitie naar een circulaire economie. 80% van de milieu-impact van producten wordt namelijk bepaald in de ontwerpfase. Steeds meer bedrijven en ontwerpers werken aan circulaire producten, diensten en businessmodellen.

Zij ontdekken dat de circulaire transitie ook economisch aantrekkelijk is: het levert nieuwe kansen op. Tegelijkertijd is het leerproces nog in volle gang. Partijen zoeken daarom naar nieuwe kennis en tools voor hun circulaire innovatieprocessen. CIRCONNECT verzamelt en verrijkt kennis over alles op het gebied van circulair ontwerp. Met die kennis kan vervolgens iedereen aan de slag: van ontwerpers en ondernemers tot beleidsmakers, onderzoekers en docenten. Het nieuwe online platform is één van de kanalen die CIRCONNECT hiervoor inzet.

 
 

 

Van praktijkvoorbeelden tot wetenschappelijke publicaties

Op de website van CIRCONNECT staan nu al bijna 100 kennisbijdragen over circulair ontwerp. Wekelijks komen daar nieuwe kennisitems bij. Het aanbod is breed en varieert van webinars over Product-as-a-Service businessmodellen of uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), tot een training over het circulair ontwerpen van elektronica, een onderzoeksrapport over houtafval en cases van ondernemers die circular design in praktijk brengen. Hoewel de principes van circular design sectoroverstijgend zijn, is er specifieke aandacht voor de belangrijkste impact sectoren: bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, maakindustrie en voedsel en agricultuur.Als het gaat over circulair ontwerpen voelt de BNO een enorme verantwoordelijkheid. Daarom werkten we van harte mee aan de opzet van CIRCONNECT en blijven we ons inzetten voor het onderwerp en het platform.”
 


–   Madeleine van Lennep, directeur BNO


Profiteren van elkaars kennis en ervaringen

15 organisaties hebben zich nu binnen CIRCONNECT verenigd. Zij delen hun kennis en inzichten over circulair ontwerp op het platform en met hun achterban.

Deze partijen zijn: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Branchevereniging voor Meubelindustrie en Interieurbouw (CBM), CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL), Hogeschool van Amsterdam, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), Midpoint Brabant, Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.), de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), Oost NL, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, TNO, TU Delft, Versnellingshuis Nederland circulair! en Zuyd Hogeschool.