#Nieuws

02.02.2021

Nieuwe subsidie Regeling Experiment

Het Stimuleringsfonds heeft een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie.


Met de regeling Experiment ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kleinschalige, experiment gedreven onderzoeksprojecten van professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus. De regeling is van toepassing op projecten met een totale begroting van maximaal 10.000 euro.

Aanvragen kan op elk moment vanaf 01-02-2021, er is dus geen deadline. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Het eerste tijdvak sluit uiterlijk 15-06-2021, tenzij het subsidieplafond van 250.000 euro eerder wordt overschreden, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.