#Nieuws

03.01.2023

Nieuwe wet- en regelgeving

Bij dit nieuwe jaar hoort nieuwe wet- en regelgeving die relevant kan zijn voor jouw ontwerppraktijk. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigen die deze maand in werking treden.


Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is met € 1.280 verlaagd en bedraagt nu € 5.030. De komende jaren zal de zelfstandigenaftrek verder worden afgebouwd tot € 900 in 2027. 



Stijging wettelijk minimumloon

Vanaf 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 10,15%. Wanneer je mensen in dienst hebt die onder het minimumloon werken, moet dit loon worden verhoogd.


Prijsplafond op energie

Vanaf 1 januari 2023 geldt het prijsplafond op energie voor huishoudens en kleinverbruikers, zoals het mkb. Tot een verbruik van 1.200 kuub wordt het maximale tarief voor gas € 1,45. Tot een verbruik van 2.900 kWh wordt het maximale tarief voor elektriciteit € 0,40. Voor energieverbruik boven het prijsplafond betalen kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen is in het energiecontract. 


Vennootschapsbelasting omhoog

Vanaf 1 januari 2023 gaat de schijfgrens voor vennootschapsbelasting omlaag naar € 200.000. Daarnaast gaat het tarief voor vennootschapsbelasting in de eerste schijf omhoog van 15% naar 19%. 


Ook gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog naar 21% en moeten DGA’s zichzelf een marktconform salaris betalen.