#Nieuws

25.05.2023

Nieuwe wet en regelgeving

Het Europees octrooisysteem wordt aangepast, de loondoorbetaling voor zieke AOW-werknemers wordt verkort naar zes weken en het wordt mogelijk om online een besloten vennootschap op te richten.


Wijziging Europees octrooisysteem (1 juni 2023) 

Met een octrooi bescherm je een technische uitvinding. Anderen mogen je uitvinding dan niet namaken en gebruiken. Vanaf 1 juni 2023 zal het Europees octrooisysteem veranderen. Je krijgt dan de keuze tussen een Europees octrooi waarbij je zelf de landen selecteert of een unitair octrooi.

Het unitair octrooi is een nieuw soort octrooi dat geldig is in zeventien Europese landen. Het maakt het proces voor octrooibescherming eenvoudiger, efficiënter en goedkoper. Het nieuwe Europees Octrooigerecht (Unified Patent Court) met een vestiging in Den Haag zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het toezicht op het unitair octrooi.


Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer naar zes weken (1 juli 2023) 

De Algemene Ouderdomswet (AOW) voorziet in een basisinkomen van de overheid voor mensen op leeftijd. Als werkgever heb je de mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers in dienst te nemen. Wanneer een AOW'er langdurig ziek wordt, wordt de periode van loondoorbetaling bij ziekte verkort van dertien naar zes weken.

Deze wijziging geldt voor werknemers die ziek worden op of na 1 juli 2023. Voor werknemers die al vóór die datum ziek werden, blijft de termijn van dertien weken gelden. De ingangsdatum van deze wet is nog niet definitief.


Online oprichting van een besloten vennootschap (bv) (2023) 

Binnenkort wordt het mogelijk om een besloten vennootschap (bv) online op te richten, zonder dat je naar een notariskantoor hoeft te gaan. De notaris stelt een akte op die je gezamenlijk via videobellen doorneemt. Je kunt je identificeren met een digitaal identificatiemiddel en de akte online ondertekenen met je handtekening.

Let op: een notaris kan weigeren om de oprichting online te doen, bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van identiteitsfraude of twijfels over je vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen. In dat geval dien je persoonlijk langs te gaan bij de notaris.

De exacte ingangsdatum van deze wet is nog niet bekend.