#Nieuws

12.06.2020

Omzetverlies als criterium bij TVL-regeling

Over onze lobby om de SBI-systematiek te vervangen door een toetsbare algemene maatstaf: het percentage omzetverlies.


Op 11 juni hebben BNA, BNO, Modint en FCI een brief aan de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd met daarin de oproep om omzetverlies als hoofdcriterium te nemen bij de TVL-regeling i.p.v. de SBI-codes.


Toetsbare algemene maatstaf

Via de regeling TOGS kon een specifieke groep ondernemers sinds 27 maart 2020 een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen, waarmee vaste lasten betaald konden worden zoals de huur van een bedrijfspand. Deze regeling wordt op 15 juni 2020 vervangen door de TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb.

Om te bepalen of ondernemers in aanmerking kunnen komen voor de TOGS-regeling wordt gebruik gemaakt van SBI-codes. Ondernemers uit architecten-, ontwerp- en modebranche kwamen echter niet in aanmerking omdat hun SBI-codes niet zijn opgenomen in de regeling.

Nu dreigt dat er voor de toegang tot de TVL-regeling wederom gebruik zal worden gemaakt van een afbakening op basis van deze SBI-codes.

In de brief van 11 juni pleiten wij er daarom voor om bij de TVL-regeling de SBI-systematiek te vervangen door een toetsbare algemene maatstaf: het percentage omzetverlies sinds het afkondigen van de corona maatregelen.
Als oprichter en lid van de Federatie Creatieve Industrie manifesteert de BNO zich vooral via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Onder het motto samen groter en sterker doen we via dit kanaal de meeste boodschappen.

Kunsten '92 is aangewezen als trekker van deze taskforce, daarmee onderhouden we nauw contact. MKB Nederland is eveneens belangrijk bij onze lobby; we informeren ze, met onze Federatie Creatieve Industrie, over wat speelt in de ontwerpsector, monitoren de werking van de generieke maatregelen en geven aan waar ze (nog) onvoldoende soelaas bieden voor de ontwerpsector. Er lopen lijntjes naar de ministeries van OCW, EZ en SZW.

Om duidelijk te blijven maken wat specifiek geldt/nodig is voor de ontwerpsector en de verschillende categorie├źn daarbinnen, halen we via mail en telefoon voortdurend informatie op bij ontwerpers en bureaus. De inzichten nemen we mee naar de hierboven genoemde lobby-partners.