#Nieuws

06.10.2021

Open call Innovatielabs

Het Stimuleringsfonds en CLICKNL nodigen makers uit om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de creatieve sector.


Heb jij ideeën die een impuls geven aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector? Namens alle rijkscultuurfondsen nodigen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL makers en instellingen uit om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector. 

Van het herontwerpen van fysieke ruimtes tot alternatieve publieksactiviteiten en van nieuwe verdienmodellen tot hybride presentatievormen: de open call van het programma Innovatielabs is gericht op nieuwe samenwerkingsprojecten maar ook bestaande initiatieven, die het verschil maken als ze verder worden ontwikkeld, getest of opgeschaald.

De call biedt kansen voor onderzoek en experimenten op het gebied van digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie. De uitkomst mag open liggen, zolang de opgedane kennis en inzichten ook relevant zijn voor anderen. 


Q&A Innovatielabs

Meer weten over de praktische gang van zaken rond de open call? Tijdens een online vragenuur op dinsdag 5 oktober 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, zal projectleider Eva Roolker ingaan op de belangrijkste ins en outs van Innovatielabs: van de aanvraag- en selectieprocedure tot de uitvoering in 2022. 

Meld je hier aan.


Inzenden

Je kunt tot en met 11 november 2021 een projectvoorstel indienen. Aanvragen uit alle artistieke en creatieve disciplines zijn welkom.