#Nieuws

31.03.2022

Open call Paris Design Week 2022

De Nederlandse ambassade in Frankrijk schrijft ook dit jaar weer een open call uit voor een programma tijdens de Paris Design Week 2022 op het Atelier Néerlandais.


Van 08 t/m 17 september 2022 vindt de jaarlijkse Paris Design Week (PDW) plaats op verschillende locaties in het centrum van Parijs. Voor Nederlandse galeries en ondernemers, kunst- en onderwijsinstellingen dé gelegenheid om hedendaags Nederlands design onder de aandacht te brengen van een internationaal publiek.


Oproep

De Nederlandse ambassade schrijft een open call uit voor een nader te concretiseren programma tijdens de PDW op het Atelier Néerlandais (AN) in Parijs. Dit programma wordt opgenomen in de officiële route en communicatie van de PDW.

Nederlandse culturele instellingen, opleidingen, design- en ondernemerstalent, kunstenaarsinitiatieven en andere geïnteresseerden worden opgeroepen hiervoor plannen in te dienen en zo kans te maken op een toonaangevend podium tijdens de belangrijkste periode van het jaar voor hedendaags design in Parijs.


Wat moet je doen?

Stuur vóór 1 april een beknopt plan in voor wat er tijdens deze periode op het AN zou moeten plaatsvinden, inclusief een conceptbegroting. Inbreng van een eigen Frans netwerk en van een of meerdere Franse samenwerkingspartners binnen het voorgestelde project is een vereiste. Ook heb je ervaring met presenteren en werken in Frankrijk en/of heb je hier een goed onderbouwd plan voor. Je beschikt over bewezen organisatievermogen om professionele doelgroepen en breder geïnteresseerd publiek te bereiken en te mobiliseren. Kennis van de Franse taal strekt tot aanbeveling.

Voorstellen die verder gaan dan louter een expositie genieten de voorkeur, net als voorstellen met een duidelijke maatschappelijke relevantie enaansluiting op de Europese of mondiale actualiteit. Wees dus vooral aangemoedigd om na te denken over een gevarieerd randprogramma met als doel design, kunstenaars, ondernemers en initiatieven uit Nederland onder de aandacht te brengen van een Frans publiek van professionals en -liefhebbers, en Frans-Nederlandse samenwerking te stimuleren.

De voorgestelde begroting voor de activiteit wordt ingezet voor de activiteit zelf en voor de vernissage en communicatie van de activiteit, niet voor het vergoeden van mensuren. Hotelkosten en een per diem kunnen wel deel uitmaken van de begroting. De afzonderlijke begrotingsposten worden in het voorstel helder vermeld en kort inhoudelijk onderbouwd.


Wat krijg je?

De verschillende zalen van het AN staan kosteloos ter beschikking gedurende de periode van de Paris Design Week 2022. Ook ondersteunt de Nederlandse ambassade in Frankrijk vanuit het AN het programma op het vlak van communicatie en social media. Het AN kent een kleine, vaste bezetting die de initiatiefnemers, in overleg, kan ondersteunen bij het zelf realiseren van de activiteit op het atelier.

Afhankelijk van het voorstel en de begroting matcht de Nederlandse ambassade in Frankrijk de financiële bijdrage van de indienende partij tot een maximum van twintigduizend Euro en in beginsel tot vijftig procent van de totaalbegroting van het voorstel.

De afdeling cultuur en communicatie van de Nederlandse ambassade is verantwoordelijk voor de eindselectie van de programmering op het AN. Een extern vak-jurylid neemt deel aan de selectiecommissie.


Bekendmaking winnaar en volgende stappen

Uiterlijk 25 april maakt de ambassade bekend welk voorstel tijdens de PDW 2022 gerealiseerd kan worden. Direct na bekendmaking ontvangt de winnende partij een handleiding met tijdspad wanneer wat in beginsel moet worden opgeleverd. Binnen twee weken na bekendmaking van de winnaar werken de winnende partij en de Nederlandse ambassade in Frankrijk deze afspraken nader uit in een gezamenlijke overeenkomst. In dezelfde periode wordt aan beide kanten een projectleider benoemd die voor de andere partij eerste aanspreekpunt is. 


Over het AN

Het AN is een open, uitnodigende ruimte voor Nederlandse cultuurmakers, culturele ondernemers en culturele instellingen die zich in Frankrijk, en via Frankrijk, internationaal een positie in de creatieve sector willen verwerven. Op dit moment telt het AN meer dan 130 leden uit diverse culturele disciplines die het AN gebruiken als expositieruimte, debatruimte of werkplek.


Vragen en indienen voorstellen  

Voor vragen en het indienen van de voorstellen kun je je richten tot Lilian Widdershoven, coördinator AN en lid van het cultureel cluster van de Nederlandse ambassade in Parijs.