#Nieuws

15.06.2022

Open call Strategische Beurzen Programma

Ondernemers die deel willen nemen aan een van de onderstaande vier beurzen kunnen zich nu aanmelden.


Ter ondersteuning van de internationaliseringsagenda van de topsectoren kent het Ministerie van Buitenlandse Zaken het Strategische Beurzen Programma (SBP), uitgevoerd door het agentschap RVO. Met dit programma wordt op voorschrijven van de topsector de Nederlandse aanwezigheid op relevante internationale platforms ondersteund. CreativeNL, de internationaliseringsportal van de Topsector Creatieve Industrie, coördineert het SBP.


Vier beurzen

Voor het effectief en duurzaam inzetten van het Strategische Beurzen Programma in 2022 en om een zo'n optimaal mogelijk resultaat te bereiken is ervoor gekozen om in 2022 een viertal beurzen te ondersteunen.

1. South by Southwest – Austin, Texas. (Focusland Amerika, belangrijke internationale hub, interdisciplinair en intersectoraal, innovatiethema’s leidend). De focus op SXSW dient te liggen op de volgende thema’s: immersive content, circulair - en ruimtelijk ontwerp. (Deze beurs heeft al plaatsgevonden; hiervoor is €40.000 (incl. BTW) beschikbaar gesteld.)

2. Gamescom – Keulen. (Focusland Duitsland, belangrijke internationale hub, zet effectief en duurzaam in op handelsbevordering). De focus op de Gamescom dient te liggen op immersive content met VR en AR (ambitie 60%). Nederland heeft diverse ontwerpers die hierin excelleren. Aan te vragen €50.000 (incl. BTW).

3. International City and Architecture Expo - Shanghai (Focusland China, China kijkt naar Nederland vanwege onze aanpak van de leefomgeving in brede zin en bekende architecten in het bijzonder. Dat opent veel ruimte voor een scala aan disciplines en onderwerpen; landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening, beleving van de ruimte, vergroening en duurzaamheid, mobiliteitsoplossingen, virtualisering als instrument etc. De focus op ICAE dient te liggen op Ruimtelijk ontwerp (ambitie 60%). Aan te vragen €50.000 (incl. BTW).

4. Dutch Design Week – Eindhoven. Binnen het idee CreativeNL Live moet een event worden georganiseerd dat gericht is op alle maatschappelijke thema’s en op de 3 focuslanden. Driedimensionaal en cross-sectoraal. Aan te vragen €60.000 (incl. BTW).


Indienen en procedure

Wil je aanspraak maken op de strategische beurzen gelden voor de vier gekozen beurzen dan kun je je voorstel indienen bij CreativeNL via simone@creativenl.nl. De deadline is dinsdag 28 juni 2022. Uiterlijk 14 juli wordt uitsluitsel gegeven over de verdeling.


Over CreativeNL

CreativeNL is de internationaliseringsportal van de Topsector Creatieve Industrie die creatieve professionals stimuleert om in het buitenland te ondernemen en ze onder de aandacht brengt van buitenlandse opdrachtgevers.