#Nieuws

04.07.2022

Open oproep Bouwen aan talent

Het Stimuleringsfonds zoekt ervaren ontwerpers en makers voor een ontwerpopgave, onderzoeksvraag of experiment, waaraan gezamenlijk met een startende ontwerper of maker kan worden gewerkt.


Het samenwerkingstraject biedt ervaren ontwerpers en makers in de creatieve industrie de mogelijkheid om over een periode van vier maanden een talentvolle starter aan zich te binden en ruimte te maken voor verdiepend onderzoek en experiment.

 

Bouwen aan talent

Met Bouwen aan talent wil het fonds een impuls geven aan uitwisseling van ideeën en kennis tussen gevestigde en startende ontwerpers en makers binnen de creatieve industrie, en de aansluiting van starters met het werkveld versterken.

Om de samenwerkingen tot stand te brengen, zet het fonds twee open oproepen uit. Met deze eerste oproep worden ervaren ontwerpers of makers met een door hen geformuleerde ontwerpopgave, onderzoeksvraag of experiment geselecteerd. Geïnteresseerde starters kunnen in de tweede oproep, die in november 2022 wordt uitgezet, gericht reageren op deze voorstellen. In het selectieproces wordt door een externe adviescommissie gezocht naar de beste samenwerkingen.


Deadline

Deadline indienen: uiterlijk 27 juli 2022

Aantal subsidies: 20 werkplekken à € 9.250

Looptijd samenwerkingstraject: vier maanden (start vanaf maart 2023 en binnen 2 maanden)

De aanvraag is relatief makkelijk en snel op te stellen.

In november 2022 volgt een tweede open oproep, waarmee geïnteresseerde startende ontwerpers en makers gericht kunnen reageren op een van de geselecteerde voorstellen.


Voor wie is deze oproep?

Deze open oproep is bedoeld voor ervaren ontwerpers en makers, die minimaal vier jaar een eigen praktijk voeren binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale of de crossovers daartussen. Het gaat om onder meer ontwerpstudio’s, architectenbureaus, collectieven, game developers, modelabels, platforms, of andere vormen van professionele ontwerppraktijken.


Voor welke voorstellen kan worden aangevraagd?

In deze eerste oproep dient de ervaren ontwerper of maker een voorstel in voor een actuele ontwerpopgave, onderzoeksvraag of experiment, waaraan gedurende vier maanden met een starter kan worden samengewerkt. Het voorstel kan vertrekken vanuit een zelfgekozen thema, een fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp. Daarbij wordt in het voorstel een rol opengelaten voor een startende ontwerper of maker en wordt ingegaan op de voorgestelde samenwerking. Het is belangrijk dat er heldere kaders en verwachtingen ten aanzien van de starter worden beschreven.