#Nieuws

03.02.2023

Oproep Ontwerpend Onderzoek

Ben je als ontwerper nauw betrokken bij de aanpak van maatschappelijke opgaven? Doe dan mee met de dialoogsessies van het programma Ontwerpend Onderzoek.


Fotografie: Christina (Unsplash)


CLICKNL is van start gegaan met Ontwerpend Onderzoek, een pilot-programma om de impact van ontwerpend onderzoek op maatschappelijke opgaven te versterken. Het programma wordt in dialoog ontwikkeld.

Heb jij ervaring met de ontwerpende aanpak? Ben je als opdrachtgever of als ontwerper (of nog anders) nauw betrokken bij de aanpak van maatschappelijke opgaven? Dan wordt je uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van het programma. 


Dialoogsessies

Op 28 januari en 2 februari vonden reeds de eerste dialoogsessies plaats. Reserveer alvast de volgende data in je agenda of meld je alvast aan:


14 februari 2023, Amersfoort

16 februari 2023, Eindhoven

23 februari 2023, Zwolle


Over Ontwerpend Onderzoek

Het ministerie van OCW heeft negen miljoen euro gereserveerd voor een programma om de impact van ontwerpend onderzoek op maatschappelijke opgaven te versterken. De beoogde looptijd van dit programma is drie jaar, van 2023 tot 2025. 

Hoe het programma eruit komt te zien is nu nog niet bekend. OCW heeft geld beschikbaar gesteld voor een pilot die moet leiden tot een voorstel van de invulling van het programma.

CLICKNL is penvoerder van deze pilot en werkt daarin samen met het ministerie van OCW, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Regieorgaan SIA, de Federatie Creatieve Industrie (waaronder BNO) en het Topteam Creatieve Industrie. Daarnaast worden onder meer de Sociaal Creatieve Raad en het College van Rijksadviseurs betrokken.