#Nieuws

17.09.2020

Prinsjesdag: nieuw plan voor onverwacht jaar

De belangrijkste punten van de afgelopen Prinsjesdag op een rij.


Op Prinsjesdag heeft het kabinet zijn plannen voor 2021 bekendgemaakt. We hebben voor zelfstandig ontwerpers en eigenaren van ontwerpbureaus (en hun medewerkers) de belangrijkste punten op een rij gezet.


Zelfstandige aftrek in stappen omlaag

De aftrekpost over de winst voor zelfstandigen gaat omlaag naar 6.670 euro. De aftrek wordt de jaren erna stapsgewijs verlaagd tot en met 3.240 euro in 2036.


Meer heffingskorting voor ondernemers

Ondernemers in de inkomstenbelasting krijgen meer heffingskortingen. De arbeidskorting is één van die heffingskortingen en wordt verhoogd. Hoeveel arbeidskorting je krijgt hangt van je totale inkomen af.


Zzp'er kan huurverlaging aanvragen

Zzp'ers met teruglopende inkomsten door bijvoorbeeld de coronacrisis kunnen aan hun woningcorporatie tot 31 december 2021 vragen om de huur van de woning te verlagen.


Inkomstenbelasting over vermogen

Het heffingsvrije bedrag in box 3 over spaar- en beleggingsvormen wordt verhoogd naar 50.000 euro. Voor partners is dat gezamenlijk 100.000 euro. Het tarief op dit vermogen wordt verhoogd naar 30%.


Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je naast je BV ook deelneemt in een VOF of maatschap dan wordt de KIA berekend over de investeringen die zijn gedaan per onderneming en niet meer over het totaal aan investeringen in alle ondernemingen.


Bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) verhoogd

Ondernemers betalen over hun inkomen een bijdrage zorgverzekeringswet. Dit wordt verhoogd naar 5,45% in 2020 en naar 5,75% in 2021. 


Verlaging van de Vennootschapsbelasting (VPB)

Het tarief van de eerste schijf van de VPB gaat naar 15%. Daarnaast schuift voor de lage tariefheffing van deze eerste schijf de winstgrens van 200.000 euro naar 45.000 euro.


Coronareserve

Als je BV of NV in 2019 winst maakt en je in 2020 verlies verwacht, dan mag je bij de winstbepaling van 2019 een coronareserve opnemen. Deze reserve verreken je vervolgens weer met het resultaat over 2020. Hiermee creëer je uitstel van betaling over je winst uit 2019 en heb je tijdelijk meer liquide middelen.


Compensatie transitievergoeding

Stop je met je bedrijf vanwege ziekte of pensionering en heb je personeel? Dan heb je recht op compensatie van de transitievergoeding. Heb je een werknemer die meer dan 2 jaar ziek is? Dan geldt daar ook de compensatie van de transitievergoeding.


Vrijstelling scholingskosten

Voor medewerkers die zich willen scholen voor het verwerven van inkomen betaal je geen loonheffing op de scholingsvergoeding. Dit geldt niet voor scholing voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden binnen het huidige werk. Dit kunnen medewerkers zijn die onder een sociaal plan vallen en omgeschoold willen worden.


Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd

De vrije ruimte om als werkgever onbelaste vergoedingen te geven aan je medewerkers gaat voor de loonsom tot 400.000 euro naar 3%. Je kan deze ruimte o.a gebruiken om medewerkers hun thuiswerkplek goed in te richten zodat het voldoen aan de arbo-eisen.


Verdubbeling verlof en eerder met pensioen

Voor medewerkers die niet in staat zijn om werkend hun AOW-leeftijd te halen komt er een tijdelijke vrijstelling van de Regeling Vervroeg Uittreden (RVU)-heffing.