#Nieuws

17.02.2023

Rapport Waarde van Beeld

Federatie Beeldrechten (waaronder BNO) presenteert resultaten onderzoek naar economische waarde beeldsector.


Op 16 februari werd tijdens de bijeenkomst BEELD is het rapport Waarde van Beeld, Beeld van Waarde overhandigd aan Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media bij het ministerie van OCW. Het rapport toont aan wat wij als beeldsector zelf al wisten; dat dit een sector is waar je niet omheen kan.

Foto: Rowan Blijd, Paul Rutten en BNO-directeur Madeleine van Lennep tijdens BEELD is | Fotograaf: Bas de Meijer

Toegevoegde waarde groeit, verdienvermogen zwak

De toegevoegde waarde van de beeldsector is het afgelopen decennium sterker gegroeid (3,2 procent) dan de toegevoegde waarde van de gehele creatieve industrie (1 procent). Dat is het gevolg van de relatief snelle toename van de werkgelegenheid in de beeldsector. Toch is het verdienvermogen van de beeldsector lager dan op basis van de werkgelegenheid verwacht mag worden.

Dit is terug te voeren op het grote aantal actieve beeldmakers op de markt. Zij concurreren met elkaar, wat de onderhandelingspositie ten opzichte van hun opdrachtgevers niet ten goede komt. Makers nemen genoegen met een bescheiden vergoeding.

Foto: Rowan Blijd en BNO-bestuurslid Sanne Boekel tijdens BEELD is | Fotograaf: Bas de Meijer

Ook digitale exploitatie van beeld, onder andere door de grote content platforms, verbetert de economische positie van veel beeldmakers niet. Beeld wordt hier veelal gebruikt zonder financiële compensatie voor de maker.

Bart Drenth (voorzitter Federatie Beeldrechten): “Het wordt tijd dat we beeldmakers op waarde gaan schatten voor het werk dat zij leveren. We roepen op tot fair pay van beeldmakers.”Over de Federatie Beeldrechten

De Federatie Beeldrechten is een samenwerkingsverband tussen BBK, BNO, BOK, DuPho, de Kunstenbond, NVJ/NVF, Pictoright en Platform BK. Binnen de federatie zetten zij zich samen in voor een betere auteursrechtelijke positie van makers.