#Nieuws

22.04.2021

Samenwerking Driving Dutch Design en Stichting Stokroos

Stichting Stokroos ondersteunt tot eind 2022 de ontwikkeling van het programma Driving Dutch Design.


Voor het katalysatorprogramma Driving Dutch Design is de BNO samen met haar partners ABN AMRO en Dutch Design Foundation een samenwerking aangegaan met Stichting Stokroos. De stichting wil via deze samenwerking bijdragen aan talentontwikkeling van ontwerpers en hoopt zo bovendien het bereik onder ontwerpers te vergroten.

Odoo CMS - een grote afbeelding


Springplank voor talent

Stichting Stokroos streeft naar een samenleving waarin beeldend kunstenaars, vormgevers en ontwerpers een prominente rol spelen. De stichting wil de ontwikkeling van deze groep makers faciliteren en een springplank zijn voor  veelbelovend talent.

Directeur Joost Vrieler: "We zien uit naar de samenwerking met Driving Dutch Design omdat daarin voor ons een aantal van onze aandachtspunten samenkomen. Niet alleen ontwikkelt een aantal talentvolle ontwerpers zich op artistiek en zakelijk vlak, maar ook wordt toegewerkt naar een passende presentatie tijdens Dutch Design Week waardoor hun zichtbaarheid een grote impuls krijgt. Dat en passant ook aan een stevig professioneel netwerk wordt gebouwd, is een grote bonus. We zijn blij aan de reeds succesvolle samenwerking van de initiële partners een nieuwe laag toe te kunnen voegen."“Dat er en passant aan een stevig professioneel netwerk wordt gebouwd, is een grote bonus.”


–   Joost Vrieler, directeur Stichting Stokroos


Ook Martijn Paulen, directeur van Dutch Design Foundation, de organisatie achter Dutch Design Week, is enthousiast: "De doelstelling van Stichting Stokroos sluit aan bij onze overtuiging dat het belang van visionaire en innovatieve ontwerpers niet kan worden overschat en dat wij als samenleving niet zonder deze gidsende voorhoede kunnen. De bijdrage van Stichting Stokroos aan Driving Dutch Design zorgt ervoor dat het jaarlijkse programma van Driving Dutch Design niet alleen een springplank is voor jong talent maar bovendien het fundament legt voor gezonde creatieve ondernemingen."

Odoo CMS - een grote afbeelding“Stokroos toont zich een waarachtige partner: vanwege de open dialoog over wensen en mogelijkheden, de oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid en de wil om verschil te maken.”


–    Martijn Paulen, directeur Dutch Design Foundation


Samenwerking

Driving Dutch Design (DDD) helpt jaarlijks circa vijfentwintig ontwerpers – de 'Drivers' – op weg in de wereld van het creatief ondernemerschap, aan de hand van o.a. masterclasses en persoonlijke begeleiding door ABN AMRO-coaches. Door de samenwerking met Stichting Stokroos kunnen er nu een aantal ontwikkelingen worden ingezet die anders, zeker in de volle breedte, niet mogelijk waren geweest.

Ten eerste zal er een professionaliseringsslag van het programma zelf worden gemaakt die zal leiden tot een betere inhoud en structuur. De hybride leervormen, waar tijdens de pandemie veel ervaring mee is opgedaan, worden daarmee ook verder verkend.

Odoo CMS - een grote afbeelding“We zijn verheugd dat Stichting Stokroos aan boord is bij DDD om bij te dragen met hun expertise. Zo kunnen we DDD nog verder professionaliseren ten gunste van talentvolle designers.”


–    Sander Bestevaar, Hoofd Sponsoring en Events ABN AMRO. 


Ten tweede wordt er gekeken naar een nieuwe benadering van Bureau DDD, het tijdelijke bedrijf waarin de Drivers werken aan een presentatie op de Dutch Design Week (DDW). De persoonlijke ambities en groei van de individuele Drivers zullen meer centraal komen te staan bij het vinden en creëren van het gewenste DDW-podium.

Ten derde zal er, samen met alumni-Drivers, op het gebied van leren, netwerken en samenwerken een aanbod worden ontwikkeld waarmee de verdere professionalisering van zowel de Drivers als hun creatieve netwerk kan worden ondersteund. 

Tot slot: er komt een nieuwe website waarop alle profielen en initiatieven van Bureau DDD te vinden zullen zijn.

Madeleine van Lennep, directeur van de BNO, is verheugd over deze hoge mate van inhoudelijke samenwerking: "Stichting Stokroos is voor ons veel meer dan een welkome financier. Stokroos toont zich een waarachtige partner: vanwege de open dialoog over wensen en mogelijkheden, de oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid en de wil om verschil te maken." “De bijdrage van Stichting Stokroos zorgt ervoor dat Driving Dutch Design niet alleen een springplank is voor jong talent maar bovendien het fundament legt voor gezonde creatieve ondernemingen.”


–  Madeleine van Lennep, directeur BNO 


Toekomst

Stichting Stokroos ondersteunt in ieder geval tot eind 2022 de ontwikkeling van het programma. Uiteraard hopen de drie initiatiefnemers dat de samenwerking goed bevalt en zal worden voortgezet.