#Nieuws

09.03.2023

Schenking voor What Design Can Do

What Design Can Do (WDCD) heeft van de Nationale Postcode Loterij, een eenmalige schenking gekregen van €500.000 om haar werk tegen klimaatverandering middels ontwerp te ondersteunen.


WDCD zal deze genereuze bijdrage van de Nationale Postcode Loterij gebruiken om ontwerpers die bouwen aan een eerlijke en duurzame samenleving te helpen met kennis, ondersteuning en financiering. De bijdrage zal ook worden gebruikt om te blijven pleiten voor de kracht van design en ontwerpers voor klimaatactie bij overheden, academici, de particuliere sector en de consument wereldwijd. 

 

Over WDCD

WDCD ondersteunt creatieven en ontwerpers wereldwijd door hen in staat te stellen om sociale verandering te creëren en hen te mobiliseren om hun ideeën in daden om te zetten. Door WDCD gesteunde start-ups hebben nieuwe materialen ontworpen uit ananasafval, verplaatsbare slaapplekken voor vluchtelingen, zelfvoorzienende kassen en zelfs schone energie uit levende planten.