#Nieuws

22.06.2023

STAP-budget voor opleiding

Werkenden en werkzoekenden kunnen op 3 juli een STAP-budget van maximaal € 1000 aanvragen voor een opleiding.


Je kan deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.


Voor wie?

De doelgroep voor STAP-budget is iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Je kunt als particulier/burger het STAP-budget aanvragen bij het UWV.

Foto: STAP-budget.nl

Je hebt recht op STAP-budget als je:

  • Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).

  • Burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.

  • In de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).

  • Dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.

  • Voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).


Werktuig PPO

Als je niet in aanmerking komt voor een STAP-budget kun je als werkende in de culturele en creatieve sector ook een beroep doen op het Werktuig PPO: het werktuig voor permanente professionele ontwikkeling. PPO staat open voor zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen/zzp’ers voor aanvragen van een bijdrage voor het mede financieren van hun professionele ontwikkeling.

Voor bepaalde aanvragen (ter beoordeling van team Werktuig PPO) binnen de arbeidsmarktregio groot Amsterdam kan een extra bijdrage van 1/3 toegekend worden.