#Nieuws

09.02.2022

STAP-budget voor opleiding

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor een opleiding.


Je kan deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.


Voor wie?

De doelgroep voor STAP-budget is iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Je kunt als particulier/burger het STAP-budget aanvragen bij het UWV.

Foto: STAP-budget.nll

Je hebt recht op STAP-budget als je:

  • Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).

  • Burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.

  • In de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).

  • Dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.

  • Voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).


STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.


STAP-budget aanvragen bij het UWV

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden via het STAP portaal het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV.


Werktuig PPO

Als je niet in aanmerking komt voor een STAP-budget kun je als werkenden in de culturele en creatieve sectoren ook een beroep doen op het Werktuig PPO: het werktuig voor permanente professionele ontwikkeling. PPO staat open voor zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen/zzp'ers voor aanvragen van een bijdrage voor het mede financieren van hun professionele ontwikkeling.