#Nieuws

05.05.2023

Sterker auteursrecht

Afgelopen week is een belangrijke stap gezet om de Wet auteurscontractenrecht aan te scherpen, waarbij creatieven in het wetvoorstel een betere onderhandelingspositie krijgen ten opzichte van opdrachtgevers.


Foto: cdd20 (Unsplash)


Het auteurscontractenrecht gaat onder andere over afspraken die ontwerpers maken met exploitanten. Daarbij is het belangrijkste doel dat deze afspraken voor onze beroepsgroep redelijk zijn en ontwerpers ook een eerlijke vergoeding krijgen.


Betere onderhandelingspositie

Omdat in de praktijk nog steeds blijkt dat ontwerpers ten aanzien van grote partijen een zwakkere onderhandelingspositie hebben, gaat de nieuwe wet de mogelijkheid bieden om collectief te onderhandelen over eerlijke vergoedingen.

Daarnaast biedt de wet ruimere mogelijkheden om een exploitatieovereenkomst op te zeggen wanneer de exploitant een werk niet meer gebruikt. Ook zal er een geschillencommissie komen, zodat ontwerpers conflicten met een exploitant op een laagdrempelige manier op kunnen lossen.


Vinger aan de pols

De nieuwe wet ligt momenteel voor advies bij de Raad van State en wordt openbaar gemaakt wanneer het bij de Tweede Kamer is ingediend. Uiteraard houdt de BNO, samen met haar partners van de Federatie Beeldrechten, deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten!