#Nieuws

15.03.2019

Succesvolle lobby

De lobby designarchieven waarbij de BNO het voortouw nam, heeft ongekend snel effect. Minister Van Engelshoven geeft opdracht tot verkenning bedreigde designarchieven.


Cultuurminister Van Engelshoven geeft opdracht aan Het Nieuwe Instituut tot een verkenning van belangrijke en bedreigde archieven op het gebied van design en digitale cultuur.

De opdracht volgt na een gezamenlijke brief uit het veld, waarbij de BNO het voortouw nam. Samen met Het Nieuwe Instituut, Wim Crouwel Instituut, Louis Kalff Instituut en andere partijen is aangedrongen op een actieplan voor de designarchieven. 

De gevraagde Inventarisatie Archieven Design en Digitale cultuur (IADD) dient een beleidsmatig perspectief te bieden op de taak van de overheid ten aanzien van het archiefvraagstuk in deze vakgebieden. Ook wil de minister zicht krijgen op het belangrijkste erfgoed in deze sectoren, en de manier waarop het voor de samenleving kan worden ontsloten.

De uitkomsten en aanbevelingen moeten in mei van dit jaar beschikbaar zijn, zodat zij die kan betrekken bij het formuleren van de uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2024. 

In november 2018 stuurden diverse betrokkenen uit het veld een gezamenlijke brief aan de minister en de Tweede Kamer. Daarin werd dringend aandacht gevraagd voor de nijpende problematiek rond het erfgoed in de ontwerpsector, en in het bijzonder de archieven.

De brief benadrukte het grote culturele belang van bronnen, geschiedschrijving, kritische duiding, reflectie en inspiratie van het designerfgoed in Nederland; thema’s die ook al werden benoemd in het recente advies ‘Ontwerp voor de Toekomst’ van de Raad van Cultuur. De minister heeft daar met haar opdracht voortvarend op gereageerd.