#Nieuws

23.09.2020

Taskforce reageert op nieuwe steunpakketen

De Taskforce Culturele en Creatieve Sector heeft middels een brief gereageerd op de aangekondigde steunpakketten van de overheid.


Als oprichter en lid van de Federatie Creatieve Industrie manifesteert de BNO zich vooral via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Onder het motto samen groter en sterker doen we via dit kanaal de meeste boodschappen.


Als reactie op het derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden en het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector (28 augustus), heeft de Taskforce Culturele en Creatieve Sector op 21 september een brief gestuurd naar de ministers en staatssecretarissen van OCW, EZK, SZW, BZK, Fin en Tweede Kamer.

In deze brief spreekt de Taskforce zijn dank uit voor de geboden steun en doet voorstellen om te komen tot een zo goed mogelijke invulling van het tweede specifieke steunpakket voor cultuur (482 miljoen euro). Daarnaast wordt aangegeven op welke manier het derde generieke steunpakket terecht kan komen op plekken waar zij het hardst nodig is.

Wat betreft het specifieke steunpakket voor cultuur gaat de Taskforce in op het zo goed mogelijk aanwenden van fondsen, en op het belang van een rechtvaardige verdeelsleutel bij de middelen die gemeenten ter beschikking hebben gekregen voor hun lokale infrastructuur.

Inzake het generieke pakket vraagt de Taskforce aandacht voor een zo goed mogelijke aansluiting van TOZO, NOW, TVL op de culturele en creatieve praktijk; ook waarschuwt hij voor de dreigende armoedeval van flexwerkers en zzp'ers.

Tenslotte vraagt de Taskforce op het fiscale vlak (ook in het kader van de Miljoenennota) aan de politiek om af te zien van verlaging van de zelfstandigenaftrek en om de Geefwet te verruimen.