#Nieuws

28.10.2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nu ook voor ontwerpers

Ontwerpers en ontwerpbureaus komen voor Q4 2020 nu ook in aanmerking voor de TVL.


De TVL-regeling is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Voorheen was deze regeling alleen toegankelijk voor ondernemers waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkwam met de daartoe aangewezen SBI-codes. Mede als gevolg van de aanhoudende lobby vanuit MKB Nederland en de BNO/Federatie Creatieve Industrie is deze voorwaarde nu eindelijk vervallen.

Dat betekent dat ook ontwerpers en ontwerpbureaus voor Q4 2020 in aanmerking komen voor de TVL. Ondernemers kunnen naar verwachting medio november a.s. een aanvraag indienen voor TVL Q4 2020 bij RVO. De verbreding van de TVL is in principe eenmalig voor Q4 2020.