#Nieuws

03.10.2023

Tijdelijke bijdrage verzekering

Heb je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Maak dan nu gebruik van het speciale stimuleringsbudget van de overheid!


Foto: Kato Blackmoore (Unsplash)


Als je ziek bent en tijdelijk niet kunt werken mis je omzet en inkomen. De overheid wil graag stimuleren dat zzp-ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt.

Op de website ‘Oog voor Impuls’ kun je lezen hoe je een tijdelijke bijdrage kunt krijgen in de kosten voor deze verzekering of een fonds, ook met terugwerkende kracht.

Heb je nog geen verzekering afgesloten of neem je nog niet deel aan een fonds maar ga je dit wel doen? Ook dan kun je een bijdrage krijgen zodra je de verzekering hebt afgesloten of je bent gaan deelnemen aan het fonds.