#Nieuws

30.06.2021

TU Delft rapport Sectorbeeld

Rapport schetst unieke kracht en potentiële maatschappelijke impact van de ontwerpende ingenieurswetenschappen.


Op 23 juni 2021 overhandigden Ena Voûte (decaan faculteit IO TU Delft) en professor Karin Schroen (Wageningen University & Research) het rapport 'Technologie en Maatschappij in Balans - een nieuw sectorbeeld van de ontwerpende ingenieurswetenschappen' aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de unieke kracht en potentiële maatschappelijke impact van deze sector die Industrieel Ontwerpen, Ontwerp van de Gebouwde Omgeving, en Technische Bestuurskunde en Bedrijfskunde omvat.

Er wordt met name aandacht besteed aan de rol van de sector bij het linken van technologische ontwikkelingen aan de behoeften van mens en maatschappij, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van een aantal van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken. 


Ontwerpen als effectief antwoord

Ontwerp-interventies, zo wordt uitgelegd in het rapport, worden gebruikt om hypotheses en effecten te toetsen en toekomstscenario’s zodanig vorm te geven dat mensen deze zich kunnen voorstellen, begrijpen, ervaren, aanraken en bediscussiëren, waarmee de realisatie van maatschappelijke veranderingen dichterbij komt. 

Door het opleiden van een toekomstige generatie (wetenschappelijke) professionals in deze benadering, en door hen te voorzien van een ontwerp mindset en ontwerpmethodologieën, maakt ontwerpen deel uit van een steeds effectiever antwoord op het missie gedreven innovatiebeleid in Nederland.


Sectorbeeld uitgangspunt voor sectorplan

Het sectorbeeld is het resultaat van een uitgebreid en intensief proces van twee jaar, waarbij ruim 25 mensen van de vier Nederlandse technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) en de Rijksuniversiteit Groningen betrokken waren. Het is een uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen en eventuele toekomstige financiering op de volgende punten:

  • Kenniscreatie: er is behoefte aan meer onderzoeksactiviteiten (en de financiële steun om deze mogelijk te maken) om de Key Enabling Methodologies te ontwikkelen en te valideren en het effect van ontwerpen in context te onderzoeken.

  • Uitbreiding van onderwijscapaciteit: de sector biedt momenteel onderwijs aan zo'n 18.000 studenten per jaar in Nederland. Om te kunnen inspelen op de groeiende vraag naar ontwerpers moet de sector zijn onderwijscapaciteit vergroten zonder dat de verhouding studenten/medewerkers toeneemt, aangezien dat schadelijk zou zijn voor de onderwijskwaliteit. 

  • Toegang tot technologie: de ontwerpende ingenieurswetenschappen hebben toegang nodig tot de kennis achter nieuwe en opkomende technologieën door middel van goed opgeleid personeel.


Grafisch ontwerp Sectorbeeld: Véro Crickx, Sirene Ontwerpers