#Nieuws

09.09.2020

Voortgang Archieven Design en Digitale Cultuur

Het laatste nieuws rond de Archieven Design en Digitale Cultuur.


Nadat de BNO zich heeft ingespannen om het onderwerp geagendeerd en gefinancierd te krijgen, en Het Nieuwe Instituut in opdracht van de minister van OCW het voortouw nam, is er inmiddels nieuws rond de Archieven.

Nadat in het voorjaar van 2020 de voorbereidingen voor het netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur van start waren gegaan werd er door de visiegroep en vier werkgroepen gewerkt aan een integrale werkwijze waarmee de bestaande infrastructuur verstevigd kon worden.

In het najaar van 2020 zullen de werkgroepen worden afgerond en zal er met alle opgehaalde inzichten en kennis de organisatiestructuur en het programma worden ontwikkeld voor Archieven Design en Digitale Cultuur voor de beleidsperiode 2021-2024. 


Online event Connecting the Archives

Op woensdag 30 september wordt, via een livestream, het event Connecting the Archives gehouden waarin de werkgroepleden de eerste resultaten zullen tonen. Ook wordt er een beeld geschetst van waar de komende periode naartoe gewerkt zal worden.

Een deel van de presentaties is online te volgen. De dag wordt afgesloten met een keynote van Jules Rijssen van Imagine IC (ook beschikbaar via livestream).