#Nieuws

10.02.2023

Vouchers Internationaal

Stimuleringsfonds lanceert nieuwe subsidie voor het versterken van de internationale praktijk, ervaring en uitwisseling van in Nederland gevestigde ontwerpers.


Het Stimuleringsfonds een nieuwe regeling geopend: Vouchers Internationaal. De regeling is voor in Nederland gevestigde ontwerpers, architecten en makers die in de afgelopen vijf jaar positief zijn beoordeeld door het fonds en een uitnodiging hebben van een buitenlandse partij voor bijvoorbeeld een presentatie, lezing of workshop.

Het Stimuleringsfonds wil met de Vouchers Internationaal bijdragen aan het versterken van de internationale praktijk, ervaring en uitwisseling van in Nederland gevestigde ontwerpers, architecten en makers. De subsidie is bedoeld als bijdrage aan de kosten voor een buitenlandse activiteit, waarmee de reikwijdte, impact en zichtbaarheid van een al bestaand project en/of de praktijk van de aanvrager kan worden vergroot in een internationale context.Doorlopende regeling


Vouchers Internationaal is een doorlopende regeling. Als de regeling is geopend, kun je op elk moment een aanvraag indienen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reizen binnen en buiten Europa (max € 1.500 binnen Europa en max € 2.500 buiten Europa). Budget op, regeling gesloten


Het eerste tijdvak staat open zolang het budget toereikend is. Wordt het budget van het tijdvak overschreden, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.Meer weten?

Lees de Vouchers Internationaal en de Regeling Voucherprocedure om te bepalen of je project aan de formele vereisten voldoet. 
Of meld je aan voor de online voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 2 maart 2023.