#Nieuws

30.11.2022

Wijziging RI&E

Stichting Fonds Architectenbureaus stelt hun RI&E niet meer ter beschikking aan nieuwe gebruikers/ontwerpbureaus.


Foto: Laura Davidson (Unsplash)


Iedereen die personeel in dienst heeft is verplicht een RI&E en plan van aanpak in te vullen. Tot voor kort konden ontwerpbureaus gebruik maken van de RI&E voor architectenbureaus. 

Die situatie is veranderd. De Stichting Fonds Architectenbureaus stelt hun RI&E met onmiddellijke ingang alleen nog ter beschikking aan bureaus die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Voor iedereen die al een RI&E account heeft bij SFA, geldt dat dit behouden blijft.

Nieuwe gebruikers hebben pech, want de RI&E van de architectenbureaus is goedgekeurd. Een van de voordelen van de erkenning is de toetsingsvrijstelling voor bureaus met maximaal 25 medewerkers.


Kantoren-RI&E

Bij Steunpunt RI&E is het gratis alternatief Kantoren-RI&E beschikbaar waarin net als in de RI&E Architecten de voornaamste risico’s van kantoorwerk worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Nadeel van deze RI&E is dat toetsing door een erkende arbodienst nodig is.

Dat wil zeggen dat bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die de Kantoren-RI&E gebruiken hun RI&E en plan van aanpak moeten voorleggen aan een gecertificeerde arbodienst (Vangnetregeling, art. 14a Arbowet) of door een gecertificeerde arbokerndeskundige (Maatwerkregeling, art. 14a Arbowet).