#Publicaties

Branchemonitor 2021

De cijfers van de ontwerpsector in 2019 tonen nog een fors groeiende omzet voor zzp'ers en starters. Maar welke gevolgen hebben de coronamaatregelen gehad, en wat zijn de omzetverwachtingen voor 2020 en komend jaar?


Tekst door Vicky Fasten / illustraties door studio de Ronners

Jaarlijks publiceren we de BNO Branchemonitor met informatie over zaken als omzet, bedrijfsresultaat, markten, personeel en kosten. Het doel is enerzijds een beeld te geven van de omvang en betekenis van de ontwerpsector, en anderzijds de aangesloten ontwerpers en bureaus de kans te geven hun eigen bedrijfsvoering te vergelijken met die van anderen.

Het jaar 2019 was het jaar voorafgaand aan de coronapandemie. Hoe stonden we ervoor? En hoe gezond was onze sector financieel voordat de wereld werd overgenomen door een virus? Gegevens over 2019 zijn belangrijk om straks beter de exacte impact van de coronamaatregelen in 2020 te kunnen vaststellen. Veel ontwerpers zagen dat blijkbaar ook zo: het aantal deelnemers aan dit onderzoek is gestegen en daar zijn we blij mee. Hoe meer deelnemers, hoe accurater het rapport en hoe krachtiger onze stem bij overheden en andere stakeholders.

Hieronder een samenvatting van het onderzoek naar de prestaties van de ontwerpbranche in 2019. Het volledige rapport is onderaan de pagina te downloaden als pdf.

Het onderzoek werd, in opdracht van de BNO, uitgevoerd door ABF Research.


Forse groei

We zien een forse groei bij de omzet van zzp’ers van € 72.200 in 2018 naar € 87.900 in 2019. De omzet bij bureaus is onveranderd en laat bij de gemiddelde omzet per fte zelfs een daling zien, waarmee we bijna op hetzelfde resultaat komen als twee jaar eerder, namelijk € 110.300 per fte in 2019. De gemiddelde omzet van een starter is ook flink toegenomen en komt nagenoeg op hetzelfde neer als die van een niet-starter. 


Structurele trends

Opmerkelijk is dat er ieder jaar een substantiële groep van zzp’ers blijft steken op een omzet tussen de € 15.000 en € 50.000. Een ander onveranderd beeld is dat de overgrote meerderheid van omzet uit gedeclareerde uren komt en bijna niet uit andere inkomstenbronnen zoals royalty’s, de verkoop van producten of marges op inkopen. Van deze uren wordt er (nog steeds) structureel een aanzienlijk percentage niet gedeclareerd.


Internationale focus

De top drie opdrachtgevers voor de ontwerpsector in 2019 waren 1) de zakelijke en financiële dienstverlening, 2) de industrie en bouwnijverheid, en 3) horeca, sport en recreatie. We zien dat grote ontwerpbureaus meer omzet uit het buitenland realiseren dan middelgrote bureaus, maar dat nu ook starters een meer internationale focus hebben.Impact coronamaatregelen

Om ons beeld rondom de impact van de coronamaatregelen te preciseren hebben wij de ontwerpers bevraagd over onderwerpen zoals personeelsbeleid en positionering in het jaar 2020. We zien dat meer dan de helft (nog) geen acties heeft ondernomen t.a.v. personeelsbeleid of strategiewijzigingen heeft doorgevoerd. Precies de helft heeft een omzetafname in 2020 in vergelijking met het jaar ervoor. Voor 2021 verwacht 41% van de deelnemers weer groei. Lees hier verder.