#Publicaties

Branchemonitor 2023

De tijdens corona verwachte economische krimp bleef uit in 2021. De Nederlandse economie groeide dat jaar met 4,8%. Ook de ontwerpsector deed het goed.


Jaarlijks publiceren we de BNO Branchemonitor met informatie over zaken als omzet, bedrijfsresultaat, markten, personeel en tarieven. De cijfers in de BNO Branchemonitor 2023 hebben betrekking op het tweede coronajaar 2021.

Omdat het onderzoek gebaseerd is op cijfers van 1,5 jaar eerder, worden jaarlijks een aantal actuele vragen toegevoegd. Dit jaar waren die vragen gericht op de gevolgen van de hoge inflatie. 


Omzet

De gemiddelde omzet per fte van zzp’ers nam toe van €77.700 in 2020 naar €85.500 in 2021. De omzet per fte bij bureaus liet een stijging zien van €113.178 per fte in 2020 naar €124.646 in 2021. Gekeken naar hoofdactiviteit zagen we binnen alle disciplines een omzetstijging. De omzet kwam ook in 2021 in belangrijke mate voort uit gedeclareerde uren. 


Uurtarieven

De gemiddelde uurtarieven zijn in 2021 nauwelijks gestegen, maar uit de resultaten van de actuele vragen over de hoge inflatie, blijkt dat veel ontwerpers en bureaus hun uurtarieven in 2022/2023 verhoogd hebben of nog gaan verhogen. De oplopende kosten voor energie, salarissen, materialen en huisvesting geven daar alle reden toe. 

 

Opdrachtgevers 

De overheid is opnieuw in 2021 de belangrijkste opdrachtgever voor bureaus, gevolgd door het domein van de zakelijke en financiële dienstverlening. Zzp’ers rekenen de zakelijke en financiële dienstverlening, en de industrie als belangrijkste klanten. Waarschijnlijk is het toenemend aantal aanbestedingen daar debet aan. Het aandeel opdrachten uit de cultuur- en kunstinstellingen neemt de laatste jaren licht af.


Bereidheid deelname

De BNO Branchemonitor kijkt steeds terug naar een periode van een jaar eerder. Dat is niet alleen omdat recente, geaccordeerde cijfers laat beschikbaar zijn, maar vooral ook omdat mededingingsgevoelige data, zoals uurtarieven, niet eerder gepubliceerd mogen worden. 

De bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek groeit jammer genoeg niet, terwijl de behoefte aan benchmarking van tarieven wel groot is. Ook zijn de resultaten van het onderzoek van belang voor de lobby. In 2023 wordt het onderzoek geëvalueerd en mogelijk aangepast.