#Publicaties

Effectiviteit van design

Wetenschappelijk onderzoeksrapport over de effectiviteit van design. (2010)


20% meer winst door design

Een nieuw product levert bijna 20% meer op als bij de ontwikkelingsfase veel aandacht wordt besteed aan design. Dit blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek 'Effectiviteit van Design' (2010), geïnitieerd door de BNO en gefinancierd door Stichting Pictoright en het ministerie van Economische Zaken. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Vierhonderd managers van Nederlandse bedrijven in de goederenproducerende en de dienstverlenende sectoren namen deel aan het onderzoek.


Belangrijkste conclusies

  • De financiële prestaties van een nieuw product waarbij veel aandacht is voor zowel experience design (dat de zintuigen prikkelt, zelfexpressie bevordert en emoties oproept), als functioneel design (dat zich richt op technologie, functionaliteit en ergonomie), zijn gemiddeld ongeveer 20% beter dan de financiële prestaties van nieuwe producten met een gemiddelde aandacht voor beide designaspecten.

  • Het succes van een nieuw product is groter, als tijdens de ontwikkelingsfase veel aandacht aan design wordt besteed, en als ontwerpers bij de ontwikkeling van het nieuwe product worden betrokken.

  • Uit het onderzoek blijkt dat een aantal positieve effecten van design sterker zijn, naarmate ontwerpers meer vrijheid krijgen om ideeën te onderzoeken die buiten het project vallen.

  • De innovativiteit van design op het gebied van experience (beleving) en functionaliteit heeft een positief effect op de kwaliteit van een product.

  • Het sterk betrekken van opdrachtgevers heeft geen positief effect op de experience kwaliteit van een nieuw product. Een mogelijke verklaring is dat ontwerpers zich meer op innovativiteit richten, terwijl klanten zich vooral richten op de productkenmerken en -functionaliteit waarmee zij al bekend zijn.

  • Het betrekken van ontwerpers bij de ontwikkeling van de website of huisstijl van een bedrijf, versterkt het imago van het bedrijf op gebieden zoals maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, emotionele aantrekkelijkheid, financieel succes en goed werkgeverschap.


Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestond uit projectleider Prof. dr. ir. Jan van den Ende, dr. Marina Candi en een aantal onderzoeksassistenten van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) en dr. Gerda Gemser van de Faculteit Industrieel Ontwerpen (TU Delft).