Ereleden

BNO-ereleden: mensen die vanwege hun grote verdiensten voor het vak en/of de vereniging zijn benoemd tot erelid.


De BNO kent ereleden: een soort ‘hall of fame’ van mensen die deze titel hebben gekregen vanwege hun grote verdiensten voor het vak en/of de vereniging. Allereerst is deze bijzondere status een teken van grote waardering en dank. Ereleden zijn een inspiratiebron voor andere ontwerpers. Daarnaast kunnen ereleden fungeren als ambassadeurs die op uiteenlopende manieren bijdragen aan het aanzien en de betekenis van het ontwerpvak. 


Overzicht BNO-ereleden

De huidige BNO is in 1996 ontstaan uit de fusie van hiervoor separaat actieve beroepsverenigingen, namelijk de bNO, voorheen Grafisch Vormgevers Nederland (GVN); BVV, voorheen Vereniging voor Edelsmeden en Sieraadontwerpers (VES); KIO, Kring Industrieel Ontwerpers; Nederlandse Illustratoren Club (NIC); Bond Nederlandse Stripmakers (BNS). De ereleden die door deze verenigingen zijn benoemd, zijn door de BNO ‘overgeërfd’. Lees hier meer over de (fusie)geschiedenis van de BNO. 

Conny Bakker

Gerbrand Bas

Eugene Bay

Karel J. Berkhout

Jan Boterman

Jan Brinkman

Hans Dirken

Lex Donia

Tom Dorresteijn

Gert Dumbar

Lidewij Edelkoort

Jeroen van Erp

Theo Groothuizen

Ton Haak

Simon den Hartog

Adrian van Hooydonk

Rob Huisman

Aart Janszen

Hella Jongerius

Claudy Jongstra

Peter Kersten

Madeleine van Lennep

Ton Limburg

Herman Marres

Loek Martin

Paul Mijksenaar

Wolfram Peters

Renny Ramakers

Timo de Rijk

Walt de Rijk

Robert van Rixtel

Margot Rolf

Guus Ros

Bavo van Rossum

Henk Schellens

Joost Swarte

Fokko Tamminga

Nicole Uniquole

Dick Valenteijn

Fiel van der Veen

Pieter Vos

Jurgen Wiersma

Marijke van der Wijst

Hans de Wit

Titus Yocarini

Jos van der Zwaal


Overleden BNO-ereleden

Omdat de BNO hecht aan haar eigen geschiedenis en die van de ontwerpsector, noemen we naast het overzicht van de huidige ereleden ook bewust de ereleden die zijn overleden. Als vertrekpunt is 1968 gekozen, toen de voormalige GKf uiteen viel in een aantal kleinere beroepsverenigingen. Weliswaar loopt de geschiedenis van de beroepsverenigingen terug tot begin 20ste eeuw, maar uit die tijd is onvoldoende betrouwbare informatie terug te vinden.

 • Gerd Arntz (1900-1988)
  Grafisch ontwerper, bekend om zijn pictogrammen.

 • Anthon Beeke (1940-2018)
  Een begrip in de wereld van het grafisch ontwerp. Anthon Beeke begon zijn carrière bij Total Design en richtte in 1981 zijn eigen ontwerpstudio ‘Studio Anthon Beeke’ op. Bekend werd hij o.a. door zijn ‘naakte meisjes alfabet’ en door zijn indringende affiches voor o.a. Toneelgroep Amsterdam, Globe en de Kunstrai. Met levenspartner Lidewij Edelkoort maakt hij o.a. het tijdschrift Bloom. 

 • Jan Bons (1918-2012)
  Grafisch ontwerper, geroemd om zijn affiches voor Toneelgroep de Appel en het iDFA. 

 • Ben Bos (1930-2017)
  Grafisch ontwerper en schrijver. Hij was tot 1991 verbonden aan Total Design en zette zich nationaal en internationaal in voor vak en erfgoed.

 • Cees Braakman (1917-1995)
  Meubelontwerper, hij gaf tot 1978 leiding aan het ontwerpteam van Pastoe.

 • Dick Bruna (1927-2017)
  Illustrator, wereldwijd bekend vanwege zijn geesteskind Nijntje.

 • Wim Crouwel (1928-2019)
  Een van de meest vooraanstaande ontwerpers van Nederland en medeoprichter van Total Design in 1963. Hij bleef lange tijd als directeur aan TD verbonden. Grote bekendheid verwierf hij met het lettertype New Alphabet en met zijn affiches voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Naast zijn werk als ontwerper en bureaumanager was hij actief in het onderwijs (kunstacademies, Erasmus Universiteit en TU Delft). Van 1985 tot 1993 was hij directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. In 1996 trad hij aan als eerste voorzitter van de uit de fusie van bNO, KIO en KIO-branche ontstane BNO. Sinds 2014 is zijn naam verbonden aan het instituut voor erfgoed grafische vormgeving en typografie: het ‘Wim Crouwel instituut’. 

 • Jan van Duppen (1939-2019)
  Onderwijsman in hart en nieren. Mede door hem is de Design Academy (voorheen AIVE) een opleiding van internationale naam en faam geworden. Samen met Jan Lucassen legde hij de basis voor een nieuw onderwijssysteem voor de academie: het fundament waar later door mensen als Lidewij Edelkoort op voortgebouwd kon worden. Binnen de KIO en de BNO was hij actief in raden en commissies.

 • Dick Ellfers (1910-1990)
  Veelzijdig ontwerper, bekend van zijn affiches voor het Holland Festival en de nog altijd actuele reclamezuil voor de RAI in Amsterdam.  

 • Wim Gilles (1923-2001)
  Industrieel ontwerper en enige jaren directeur van de AIVE (voorloper Design Academy Eindhoven). Mede-oprichter KIO (Kring Industrieel Ontwerpers). 

 • Friso Henstra (1928-2013)
  Veelzijdig illustrator, striptekenaar en docent.

 • Wim Jaarsveld (1914-1994)
  Industrieel ontwerper en docent IVKNO (voorloper Rietveld Academie).

 • Louis Kalff (1897-1976)
  Multidisciplinair ontwerper, architect. Verbonden aan Philips en ontwerper van het Philips beeldmerk. Naamgever van het Louis Kalff Instituut.

 • Cecile Kanteman (1919-2007)
  Modemarketingconsultant. Actief binnen de KIO. Ontving als eerste de Grand Signeur, de meest prestigieuze onderscheiding in de modebranche.

 • Friso Kramer (1922 - 2019)
  Is opgeleid als interieurarchitect, maar heeft grote beroemdheid gekregen als product ontwerper. Friso Kramer richtte in 1963 samen met Wim Crouwel, Benno Wissing, Paul en Dick Schwarz het ontwerpbureau Total Design op. Daarna was hij directeur van het ontwerpbureau van Ahrend, waarvoor hij o.a. de beroemde Revolt stoel ontwierp. Van recentere datum is de Friso Kramer Led, een lichtarmatuur voor de openbare ruimte. Naast zijn werk als ontwerper was hij docent binnen het kunstvakonderwijs en maakte hij zich in verschillende besturen hard voor de creatieve industrie. Zijn werk is vele malen bekroond en in 1983 ontving hij als eerste de BNO Piet Zwart Prijs. 

 • Kho Liang Ie (1927-1975)
  Invloedrijk industrieel en ruimtelijk ontwerper. Oprichter van bureau KhoLiang Ie Associates. Ontwierp producten voor o.a. Artifort en stond aan de basis van de inrichting van Schiphol.

 • Hans Kraayenhof (1938-1992)
  Industrieel ontwerper. Werkte o.a. voor Philips en de Bijenkorf, doceerde aan de academie in Eindhoven en was actief binnen de KIO en BEDA.

 • Hans G. Kresse (1921-1992)
  Illustrator. Werkte voor Toonder studio’s en was de schepper van vele legendarische strips, waaronder Eric de Noorman.

 • Willy de Majo (1917-1993)
  Grafisch ontwerper en oprichter van ICOGRADA; international council of graphic design organisations)

 • J.B.M. Mes (1923 – 2003)
  Directeur van Van Besouw Tapijten. Ging revolutionaire samenwerking aan met Benno Premsela.

 • Hubregt van der Meulen (1927-1991)
  Wetenschappelijk hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Raad van Toezicht GVN, bNO.

 • Hein Molenaar (1909- ?)
  Ontwerper en illustrator. Actief binnen de Gkf (o.a. als voorzitter) en GVN. 

 • Riet Neerinx (1925-2012)
  Sieraadontwerper en conservator van het Gemeente Museum Arnhem.

 • Jantien Peeters (?-?)
  Directeur GVN en echtgenote van Ben Bos. 

 • Benno Premsela (1920-1997)
  Alom geroemd ontwerper. Prominente en stimulerende figuur in het culturele leven. Ontwierp spectaculaire etalages voor de Bijenkorf. Richtte samen met Jan Vonk BRS Premsela Vonk op.

 • Frans van der Put (1930-2011)
  Industrieel ontwerper en designmanager bij Philips. Actief als bestuurslid van de KIO (Kring Industriële Ontwerpers).

 • Wim Rietveld  (1924-1985)
  Meubelontwerper en zoon van Gerrit Rietveld. Beroemd om zijn werk bij Gispen. In de 70er jaren verbonden aan de TU-Delft as buitengewoon hoogleraar.

 • Cor Rosbeek (1944-2019)
  Geprezen om zijn verdiensten als meesterdrukker die voor en met veel ontwerpers prachtige hoogstandjes heeft vervaardigd. Kwaliteit was daarbij altijd belangrijker dan geld. Cor Rosbeek was als penningmeester actief binnen een van de voorlopers van de BNO: de GVN (Grafisch Vormgevers Nederland).

 • Helmut Salden (1910-1996)
  Letterontwerper en boekverzorger, o.a. bekend van zijn werk voor uitgeverij Van Oorschot. Zijn werk is vele malen bekroond. 

 • Karel Sanders (?-?)
  Directeur van het Amsterdamse Instituut voor Industriële Vormgeving en (mede) oprichter van de KIO.

 • Jurriaan Schrofer (1926-1990)
  Grafisch, ontwerper, typograaf. O.a. onderscheiden met de H.N. Werkmanprijs. Ook actief als docent en voorzitter Federatie voor Kunstenaarsverenigingen.

 • Frans Spruijt (1931-2009)
  Directeur van kwaliteitsdrukkerij Mart Spruijt. Zeer begaan met het ontwerpvak en actief in het verenigingsleven (KvGO, NAGO etc). 

 • Peter van Straaten (1935-2016) 
  Veelzijdig illustrator. Verwierf grote bekendheid met politieke tekeningen, cartoons en strips.

 • Karel Suyling (1926-2014)
  Grafisch ontwerper / reclamemaker. Maakte o.a. reclamecampagnes voor Citroën. Was betrokken bij de oprichting van de Kring van Industriële Ontwerpers (KIO) en bestuurslid van de Vereniging Reclame-ontwerpers en Illustrators (VRI).

 • Ootje Oxenaar (1929-2017)
  Grafisch ontwerper. Ontwierp de mooiste bankbiljetten ter wereld in opdracht van de Nederlandsche Bank: zonnebloem, snip, vuurtoren, etc.

 • Otto Treumann (1919-2001)
  Van oorsprong Duitse ontwerper die van grote betekenis was voor de naoorlogse Nederlandse vormgeving.

 • Emile Truijen (1928-2003)
  Industrieel ontwerper. Werkte onder meer samen met Rob Parry. Was met Jan Lucassen oprichter van Tel Design. Was hoogleraar aan de TU Delft.

 • Marjan Unger (1946-2018)
  Kunsthistorica en curator. Hoofdredacteur Morf, directeur Dutch Form (voorloper van het Vormgevingsinstituut), oprichter van de afdeling Vrije Vormgeving van het Sandberg Instituut. Sieraadverzamelaar en auteur van het standaardwerk over het Nederlandse sieraad in de 20e eeuw. 

 • Gerard Unger (1942-2018)
  Grafisch ontwerper en typograaf met een internationale reputatie. Hij ontwierp meer dan twintig lettertypes en nam vele prijzen voor zijn werk in ontvangst. Hij gaf o.a. les aan de Gerrit Rietveld Academie en was als professor verbonden aan de Universiteit van Reading (UK) en aan de Universiteit van Leiden. Gerard Unger was erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.

 • Tomi Ungerer (1931-2019)
  Zijn leven en werk trotseert gemakkelijke categorisering. Hoewel hij het best bekend stond als auteur en illustrator van kinderboeken, omvat het oeuvre van Tomi Ungerer diverse praktijken zoals illustratie, reclame, schrijven, collage, beeldhouwkunst en architectonisch ontwerp. Vanaf het begin van zijn carrière in de jaren 1950 daagt het werk van Ungerer sociale normen en conventies uit met adembenemende originaliteit. Tommy Ungerer was erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.

 • Jaap Vegter (1932-2003)
  Schrijver en striptekenaar. Maakte maatschappijkritische strips o.a. voor Vrij Nederland.

 • Aart Verhoeven (1929-2001)
  Grafisch ontwerper. Doceerde aan verschillende opleidingen en was actief in de GVN.

 • Jan Vonk (1931-2012)
  Interieurarchitect. Werkte samen met Benno Premsela met wie hij bureau Premsela Vonk oprichtte, dat later fuseerde met BRS. Bestuurslid BNO.

 • Peter Vos (1935-2010)
  Veelzijdig illustrator. Verwierf grote bekendheid en zijn werk is meermalen bekroond.

 • Fiep Westendorp (1916-2004)
  Illustrator, bekend van Jip en Janneke en haar illustraties voor de boeken van Annie M.G. Schmidt.

 • Benno Wissing (1923-2008)
  Grafisch ontwerper en medeoprichter Total Design. 

 • Nel Zwart (?-?)
  Ontwerpster en echtgenote Piet Zwart.

 • Piet Zwart (1885-1977)
  Multitalent: grafisch-, product en ruimtelijk ontwerper, fotograaf. Bij een groot publiek bekend door zijn ontwerp van de Bruynzeel keuken. Naamgever van het Piet Zwart Instituut en de BNO Piet Zwart Prijs. In 1999 door de BNO uitgeroepen tot ‘dé Nederlandse ontwerper van de 20ste eeuw’. 


Er is veel zorg aan dit overzicht besteed. Mochten er onverhoopt toch fouten in staan of ontbreken er credits, neem dan contact met ons op via: 020-6244748 of info@bno.nl.