Bestuur

Informatie over het algemeen en dagelijks bestuur van de BNO.


De BNO heeft een algemeen bestuur dat taken heeft gedelegeerd aan het dagelijks bestuur en de directeur van de BNO. Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur is de directeur de eerstverantwoordelijke voor het beleid van de BNO, de organisatie, personeel, financien etc.

Bestuursleden


Herbert Seevinck

Algemeen (voorzitter) en dagelijks bestuur

Directeur ontwerpbureau Mijksenaar Wayfinding Experts


Petran van Heel

Algemeen (penningmeester) en dagelijks bestuur

voorheen Sector Banker Bouw ABN AMRO


Sanne Kistemaker

Algemeen en dagelijks bestuur

Directeur MuzusJustus Bruns

Algemeen bestuur

Mede-oprichter Vouw


Rene Toneman

Algemeen bestuur

Mede-oprichter en creatief directeur SILO


Annemoon Geurts

Algemeen bestuur

Directeur Moon/en/coPaul Traas

Algemeen bestuur

Strategisch partner Fabrique


Koen de Groot

Algemeen bestuur

Directeur Total Design


Sanne Boekel

Algemeen bestuur

Illustrator