#lidworden

Geassocieerd lidmaatschap

Als niet-ontwerper zichtbaar deel uitmaken van een professioneel design-netwerk? 


Als niet-ontwerper zichtbaar deel uitmaken van een professioneel design-netwerk? Sluit je dan aan als geassocieerd lid bij de beroepsorganisatie voor alle designdisciplines in Nederland.

 

Dit is inbegrepen:


 • Vijf dagen per week juridische back-up;

 • Vijf dagen per week zakelijk advies;

 • Gebruik van het BNO-keurmerk; 

 • Dd Yearbook op je mat (t.w.v. € 29,95);

 • Dd Magazine op je mat (t.w.v. € 15,-);

 • Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Dd News en BNO-mailing;

 • Korting op diensten en producten van onze partners uit het ontwerpvak.

 • Een gratis OPA-lidmaatschap (t.w.v. € 75.-) als je in Arnhem of omstreken gevestigd bent;

Sluit nu nog je lidmaatschap af en maak direct gebruik van alle voordelen!


Prijsoverzicht*

De contributie voor een bureaulidmaatschap, of het lidmaatschap van een interne ontwerpafdeling, wordt bepaald op basis van het totaal aantal medewerkers (incl. management), omgerekend naar fulltime equivalenten (fte’s).


Geassocieerd lidmaatschap voor personen

Het geassocieerd lidmaatschap is bedoeld voor een natuurlijk persoon, niet werkzaam als ontwerper, maar die wel professioneel inhoudelijk werkzaam is in het ontwerpvak.

€ 300,- (ex. btw)

Geassocieerd lidmaatschap voor agentschappen, netwerken en vertegenwoordigen

Het geassocieerd lidmaatschap voor agentschappen, netwerken en vertegenwoordigingen is bedoeld voor een rechtspersoon of samenwerkingsverband, niet zijnde een ontwerpbureau of ontwerpafdeling, waarvan één of meerdere personen optreden namens een (wisselende) groep van maximaal 6 ontwerpers.

Wordt er voor meer dan 6 ontwerpers opgetreden dan wordt de contributiestaffel gehanteerd die ook voor bureaus van toepassing is. Is er sprake van een structurele samenwerking dan wordt het netwerk eveneens als zijnde een bureau beschouwd.

€ 1.700,- (ex. btw)

Geassocieerd lidmaatschap voor bedrijven

Het geassocieerde lidmaatschap voor bedrijven is bedoeld voor een rechtspersoon of samenwerkingsverband, niet zijnde een ontwerpbureau of ontwerpafdeling, waarvan een aanmerkelijk deel van de werknemers professioneel inhoudelijk werkzaam is in het ontwerpvak.

€ 3.010,- (ex. btw)

*Prijzen zijn per kalenderjaar“De BNO voelt als een familie die je om raad kunt vragen.”


–   Roland Smit, product ontwerper


Voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op het geassocieerd lidmaatschap van BNO;

 • Het lidmaatschap van BNO wordt aangegaan voor de periode van een jaar;

 • Na het eerste kalenderjaar wordt het (jaar)lidmaatschap automatisch voortgezet;

 • Opzeggingen dienen statutair vóór 1 december van het lopende jaar aangetekend of per mail (contributie@bno.nl) te zijn ontvangen. Je ontvangt dan een bevestiging van je opzegging;

 • De contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Personen of bedrijven die na 1 januari lid worden, betalen contributie voor het aantal resterende maanden. Het lidmaatschap gaat daarbij in vanaf de datum van inschrijving en duurt tot einde kalenderjaar (en wijkt in dat geval dus eenmalig af van het jaarlidmaatschap);

 • De bedragen zijn exclusief BTW. De kosten voor aansluiting bij een beroepsvereniging (abonnementskosten) zijn aftrekbaar van de belasting. Lees hier meer;

 • Voor betaling van de contributie ontvang je een factuur;

 • Het lid zal BNO per e-mail op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens via info@bno.nl;

 • Indien de betaling aan BNO niet op tijd gedaan wordt of als de huisregels worden overtreden, heeft BNO het recht het lidmaatschap (tijdelijk) stop te zetten;

 • BNO heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gelden ook voor reeds afgesloten overeenkomsten.