#Events

BNO Jaarvergadering 2023

30.03.2023


09.30 - 12.00


Loft A'DAM Toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, Amsterdam


- De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor BNO-leden -


Donderdag 30 maart heten we je van harte welkom in de A’DAM Toren voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de BNO. 

In meerdere opzichten is dit een bijzondere bijeenkomst, omdat we afscheid nemen van Madeleine van Lennep als directeur van de BNO en kennis maken met haar opvolger Diana Janssen. Daarnaast staat er een aanpassing van de statuten op de agenda. En als altijd blikken we terug op het afgelopen jaar en vertellen we over onze plannen voor 2023. We hopen dus dat je komt.


Agenda en stukken

Bekijk hier alle bijbehorende stukken. Je dient hiervoor ingelogd te zijn op de website.


Programma Jaarvergadering

 • 15.30 uur - Inloop en ontvangst 

 • 16.00 uur - Opening algemene ledenvergadering door BNO-voorzitter Herbert Seevinck

 • Mededelingen en ingekomen stukken

 • Verslag ALV 2022 (zie bijlage)

 • 16.15 uur - Terugblik 2022 | Vooruitblik 2023 door Madeleine van Lennep, directeur BNO (zie ook jaarverslag 2022)

 • 16.35 uur - Introductie nieuwe directeur BNO: Diana Janssen 

 • 16.50 uur - Voorstel aanpassingen Statuten, Huishoudelijk Reglement, Gedragscode (zie bijlagen)

 • Statuten 

 • Huishoudelijk Reglement 

 • Gedragscode

 • 17.15 uur - Financiële zaken, toelichting door BNO-penningmeester Petran van Heel (zie bijlage)

 • Afronding en decharge 2021

 • Voorlopige realisatie 2022

 • Begroting 2023

 • 17.25 uur - Voordrachten door voorzitter Herbert Seevinck (zie bijlagen)

 • Leden Algemeen Bestuur: Lotte de Haan (social designer), Harald Dunnink (oprichter en creatief directeur Momkai) 

 • Leden Raad van Toezicht: Lienke Raben (creative director Clarify), Sander Bos (partner/strateeg Claessens Erdmann)

 • 17.30 uur - Rondvraag en sluiting

 • 17.35 uur - Leden naar CLUB voor drankje

 • 18.00 uur - Inloop LOFT relaties en leden terug naar LOFT

 • 18.30 uur - Aanvang feestelijkheden afscheid Madeleine van Lennep


RSVP

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor de feestelijkheden rondom het afscheid van Madeleine van Lennep. Ben je BNO-lid en wil je je nog aanmelden voor de ledenvergadering? Stuur dan een e-mail naar rita@bno.nl.


Praktische informatie

Datum: donderdag 30 maart 2023

Jaarvergadering/ALV: 15.30 uur (inloop) | 16.00 uur (start)

Afscheidsprogramma en netwerkborrel: 18.00 uur

Locatie: Loft A'DAM Toren, Overhoeksplein 1, Amsterdam

Voertaal: Nederlands

Tickets: alleen voor BNO-leden en genodigden