RI&E

Risico-inventarisatie & -evaluatie


Voor elk bedrijf met werknemers in dienst is een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) verplicht. In een RI&E staan de mogelijke risico’s binnen het bedrijf ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Uit de RI&E volgt een plan van aanpak waarmee je de maatregelen kunt invoeren om de risico’s te beperken.


Kantoren-RI&E

Ontwerpbureaus kunnen gebruik maken van de kantoren-RI&E. Voor deze RI&E is toetsing door een erkende arbodienst verplicht.

Dat wil zeggen dat bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) hun RI&E en plan van aanpak moeten voorleggen aan een gecertificeerde arbodienst (Vangnetregeling, art. 14a Arbowet) of door een gecertificeerde arbokerndeskundige (Maatwerkregeling, art. 14a Arbowet).


Oude regeling

Vóór 30 november 2022 konden ontwerpbureaus gebruik maken van de RI&E voor architectenbureaus. De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) stelt tegenwoordig hun RI&E alleen nog ter beschikking aan bureaus die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. 

Heb je al een account bij SFA? Dan blijft deze behouden. Nieuwe gebruikers hebben pech, want de RI&E van de architectenbureaus is goedgekeurd. Een van de voordelen van de erkenning is de toetsingsvrijstelling voor bureaus met maximaal 25 medewerkers.