#Artikelen

14.10.2021

Drivers en talenten op DDW

Ontwerper Thom Bindels werd geselecteerd voor Driving Dutch Design en een beurs van het Stimuleringsfonds. Dankzij deze programma's kan hij zich richten op professionalisering.


Tekst door Floor van Essen (Stimuleringsfonds)


Onderzoekend ontwerper Thom Bindels is een van de deelnemers van Driving Dutch Design én werd afgelopen jaar geselecteerd voor een talentontwikkelingsbeurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Beide programma’s gaven hem de ruimte om zich te richten op professionalisering en artistieke ontwikkeling. En beide programma’s brengen hem op de Dutch Design Week. 


Met zijn 'Desert Pioneer', een honingraatstructuur van karton en zaden van pioniersplanten om ecosystemen te herstellen, werd hij in 2017 opgenomen in de graduation special van Dd Magazine. De potentie van de uitvouwbare tuin bleef ook op andere platforms niet onopgemerkt en Bindels startte meteen na zijn afstuderen zijn eigen onderneming. De afgelopen jaren concentreerde Thom Bindels zich op de daadwerkelijke implementatie van zijn product in ontwikkelingslanden. Het opzetten van nieuwe projecten schoot er daardoor bij in.

Om hiervoor weer tijd en ruimte te krijgen en zich te kunnen richten op artistieke groei vroeg Bindels een talentontwikkelingsbeurs aan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De beurs geeft jonge ontwerpers de mogelijkheid het artistieke talent, de professionele praktijk en het cultureel ondernemerschap een jaar lang verder te ontwikkelen en te profileren. Bindels wilde in dat jaar onderzoeken of hij weer kon gaan spelen zoals hij dat op de academie deed en of hij op die minder rationele manier projecten kon doen die ook voor hemzelf meerwaarde hebben.  

Odoo CMS - een grote afbeelding

xperimenten met bundels riet voor landschapsinterventies.

De rol van de mens in zijn ecosysteem bleef het uitgangspunt. Zijn onderzoek leidde namelijk tot een podcast met verhalen van mensen die binding hebben met een bepaald landschap. Door anderen ter plekke naar deze verhalen te laten luisteren, wil Bindels ervoor zorgen dat ook zij zich onderdeel voelen van de locatie en zich hier hopelijk verantwoordelijk voor gaan voelen. Gefascineerd door de reactie van het landschap op kleine ingrepen pleegt hij daarnaast met lokale ingrediënten zoals bundels riet landschapsinterventies gericht op klimaatadaptatie.

Niet onbelangrijk was afgelopen jaar ook de vraag of hij met deze beoogde manier van werken ook zijn geld kon verdienen, iets wat voor Bindels als sociaal ondernemer geen vanzelfsprekendheid is. Het Driving Dutch Design-programma, met verschillende masterclasses gericht op ondernemerschap, leerde hem dat je geld mag verdienen zonder schuldgevoel en dat je juist daarmee een op ethiek en idealen gebouwde praktijk kunt opzetten.