#Artikelen

15.10.2020

Ontmoet de coaches van de BNO #1

Vijf vragen aan Aart Helder, begeleider van BNO Intervisie. "Wat ik doe is collega’s leren om elkáár te coachen."


Aart Helder (48) werkte 15 jaar in de creatieve sector alvorens zich te richten op het begeleiden van mensen en organisaties. Sinds 2016 werkt hij als coach en trainer in uiteenlopende domeinen. Aart begeleidt voor de BNO Intervisie. Intervisie? "Ja, het blijft een lastig woord. Maar wat ik doe is collega’s leren om elkáár te coachen. Intervisie is voor iedereen van waarde als je zorgt dat de deelnemers echt onder gelijken, peers, zijn." We stellen Aart voor aan de hand van enkele vragen.


Hoe ben je bij BNO terecht gekomen?

"Mijn initiatief om intervisie ook te gaan begeleiden in de creatieve sector landde in 2017 in goede aarde: de BNO zocht op dat moment naar manieren om kennisdeling tussen de leden onderling te versterken. Na een succesvolle pilot heb ik samen met BNO Academie diverse groepen geïnitieerd."


Wat heb jij de leden van de BNO te bieden?


"Intervisie is een rijke methode die op veel verschillende manieren voor je ‘werkt’. Het is praktisch en probleemoplossend en soms is het ook heel confronterend. Het is ontzettend prettig om te ervaren dat je niet de enige bent met een probleem. En dat wéét iedereen rationeel natuurlijk al, maar ervaren dat je niet de enige bent die ergens mee worstelt, blijkt telkens weer van grote waarde. ‘Heel fijn om te merken dat ik geen gekke Henkie ben!’, aldus een directeur van een groot bureau tijdens het bespreken van zijn vraag."


Kun je wat meer vertellen over jouw aanpak?

"Een goed samengestelde groep die de methode in de vingers krijgt, kan veel aan elkaar hebben en ook nog jaren zonder mij doorgaan. Ik besteed dan ook veel tijd aan het vinden van de goede match – het betekent soms wat langer wachten tot je kunt starten met een groep. Mijn streven is om mezelf overbodig te maken. Ik leer de groepen om een gespreksmodel te hanteren en vanaf het begin zelf de sessies te faciliteren. Bij de start besteed ik veel aandacht aan de veiligheid en elkaar echt even leren kennen. BNO Intervisie gaat in eerste instantie om zelfreflectie, maar ik geef nadrukkelijk ruimte voor advies. Collega’s kunnen elkaar immers heel goed helpen, soms beter dan ikzelf."


Wat is je eigen achtergrond?


"Grappig om deze vraag juist nu te krijgen, want ik ben momenteel weer bezig met mijn herkomst. Dus ik sla mijn studie en coachopleiding even over en vertel je graag over mijn vader en broer. Mijn vader was al organisatieadviseur bij Fokker toen het vak nog moest worden uitgevonden en later werd hij therapeut met focus op levensloopvernieuwing. Mijn broer (overleden in 2017) was als consultant ook voornamelijk bezig met het veranderen van organisaties en het inspireren van mensen. Tot mijn 42ste werkte ik in de creatieve industrie, maar als projectmanager ging mijn interesse vooral uit naar mijn collega’s en het verbeteren van de interne cultuur en de processen. It runs in the family zeg maar."


Is er een gouden tip die je de lezers mee wilt geven?


"De wereld is niet zoals jij. Vaak heb je een aantal kernwaarden die heel vanzelfsprekend voor je zijn – zo vanzelfsprekend dat je ervan uit gaat dat iedereen die deelt. Het is soms lastig om te leren inzien dat andere mensen heel anders in elkaar kunnen zitten en niet zo eerlijk, vriendelijk of rechtvaardig zijn als jij. Intervisie is de ideale plek om dit soort blinde vlekken te ontdekken."