Overzicht steunmaatregelen

Informatie over o.a. NOW, TOZO, TLV, TOFA, belastingmaatregelen, coronakrediet en garanties.
Gebruik de corona-calculator om inzicht te krijgen in alle relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen!
Odoo CMS - een grote afbeelding

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

- Update naar aanleiding van van het tweede steunpakket 20 mei- 

De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode.

De voorwaarden van de NOW zijn wel gewijzigd en worden nog nader uitgewerkt. De overheid streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020.

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

- Update naar aanleiding van van het tweede steunpakket 20 mei- 

Werk je als zelfstandig ontwerper en zijn je inkomsten weggevallen, dan kun je bij je gemeente bijstand aanvragen via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

De TOZO wordt verlengd t/m 31 augustus 2020 onder gewijzigde voorwaarden. Dit geldt zowel voor ondernemers die een nieuwe aanvraag willen doen na 1 juni, als voor ondernemers die al een TOZO 1 uitkering hebben en ook voor de maanden juni tot en met augustus de TOZO 2 uitkering willen krijgen. Er zijn wel wat zaken veranderd: zo wordt nu ook gekeken naar het inkomen van je partner.

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TLV)

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).

TVL is voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze bedrijven komen ook in aanmerking voor de TOGS. We verwachten dat ongeveer 200.000 ondernemers de TVL gaan aanvragen.

Anders dan de TOGS houdt deze regeling rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal 20.000 euro (netto) per 3 maanden.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nieuwe regeling: Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Werk je op basis van een flexibel contract en heb je door de coronacrisis bijna geen of geen inkomsten meer en kom je niet aanmerking voor een uitkering? Dan kan je mogelijk een beroep doen op de TOFA.

De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Je komt hiervoor in aanmerking als je aan verschillende vereisten voldoet, waarbij o.a. gekeken wordt naar je inkomen in deze maanden.

Op de website van het UWV kun je aan de hand van een beslisboom zelf gemakkelijk bekijken of je in aanmerking komt voor de TOFA. Vanaf 22 juni is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. 

Lees meer op de websites van het UWV en de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen

- Update naar aanleiding van van het Tweede Steunpakket 20 mei- 

Het kabinet neemt diverse maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Onderdeel van deze maatregelen zijn onder meer het betalingsuitstel van belastingen en de mogelijkheid voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen om verliezen over 2020 te verrekenen met de winst uit 2019. De invorderingsrente en belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

Ook houden zzp’ers recht op zelfstandigenaftrek als ze minder werk hebben. Deze en andere maatregelen moeten ondernemers financiële ruimte geven. De belastingmaatregelen zijn op 19 mei verlengd.

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Coronakrediet en garanties

  • Voor financieringsaanvragen tussen de 10.000 euro en 50.000 euro kun je gebruik maken van de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95% garant en de rente is 4% met een looptijd van maximaal 5 jaar. Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige premie van 2% aan de staat als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro en die sinds 1 januari 2019 staan ingeschreven bij de kamer van koophandel. De lening vraag je aan bij je eigen bank of kredietverstrekker.

  • De Corona Overbruggingslening (COL) draagt bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups). Vanwege het grote aantal ingediende aanvragen krijgt deze een tweede tranche van 150 miljoen euro.

  • Het ministerie van EZK staat via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet.

  • Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-C).

  • Cultuur + financiering: Cultuur en Ondernemen heeft een leenmogelijkheid (tegen 3% rente) voor creatieve ondernemers. De overheid staat garant. 

  • Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. In het kader van de crisis wordt tijdelijk renteverlaging en uitstel van betaling aangeboden, waarbij de overheid deels garant staat. Let wel op de rentetarieven.

Nieuw: NL leert door

NL leert door is een flankerend crisispakket met als doel degenen die door de crisis hard en onverwacht zijn getroffen tijdig de transitie naar ander werk te laten maken, door zich te oriënteren op actuele loopbaankansen en eventueel daarvoor benodigde scholing. De precieze invulling van het pakket wordt nog bepaald.

Ben je BNO-lid en heb je juridische en/of zakelijke vragen als gevolg van het coronavirus voor jouw praktijk, mail dan naar BNO Advies (zakelijkadvies@bno.nl, juridischadvies@bno.nl). Je wordt snel teruggebeld.