#FAQ

Ben ik verplicht mijn medewerkers een jaarlijkse loonsverhoging te geven? Wat is de richtlijn?

De BNO heeft een Richtlijn Arbeidsvoorwaarden voor de ontwerpbranche opgesteld.


Het is niet verplicht om ieder jaar een loonsverhoging te geven. Verplichte salarisverhogingen worden in een cao geregeld. De ontwerpbranche heeft geen cao. De BNO heeft een Richtlijn Arbeidsvoorwaarden voor de ontwerpbranche opgesteld. Onderdeel van de richtlijn is de salaristabel. De BNO indexeert deze tabel ieder jaar. 

Speciaal voor bureauleden vind er vier keer per jaar een HRM-overleg plaats. Naast wet- en regelgeving komen onderwerpen aan bod als arbeidscontracten en -voorwaarden, bureaucultuur, belonings- en beoordelingssystemen en arbo-beleid. Uitwisseling en discussie staat centraal. Wil je aansluiten? Meld je dan aan bij Pascale Kos