#FAQ

Bestaat er een cao voor ontwerpers?

Veel sectoren hebben een eigen cao. Denk aan het de bouw, de overheid en de horeca. De ontwerpsector is zonder collectieve arbeidsovereenkomst iets minder gereguleerd.


De ontwerpsector kent geen eigen cao. Wel hebben we vanuit de BNO voor de ontwerpsector een Richtlijn arbeidsvoorwaarden opgesteld, inclusief salaristabel en functiematrix. De salaristabel actualiseren we ieder jaar op de basis van cao-ontwikkelingen in het bedrijfsleven en kun je als richtlijn gebruiken. Anders dan bij een cao, zijn werkgevers niet aan deze richtlijn gebonden.

Sommige ontwerpbureaus vallen afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten mogelijk onder een bestaande en algemeen verbindend verklaarde cao, zoals de architecten cao. Laat je goed informeren, ook in verband met mogelijke verplichte aansluiting bij een pensioenfonds.