#FAQ

Bij wie ligt het auteursrecht?

Heb je als maker nou automatisch het auteursrecht in handen over jouw ontwerp of moet je dat regelen?


De hoofdregel is dat de maker van een werk automatisch het auteursrecht heeft. Een belangrijke uitzondering hierop is een ontwerp dat je in dienstverband hebt gemaakt. Het auteursrecht ligt dan bij de werkgever. Ook van werken die je samen met andere makers of onder leiding en toezicht maakt ligt het auteursrecht niet automatisch bij jou. Een andere uitzondering is een bijdrage aan een filmwerk; als dat niet los van het filmwerk te zien is, liggen de rechten bij de producent.

Het auteursrecht hoeft overigens niet bij jou als maker te blijven liggen. Op basis van een contract kun je het aan iemand anders overdragen. Zo zal bijvoorbeeld vaak in stagecontracten geregeld zijn dat de stagiair de rechten op het werk dat bij de stagegever wordt gemaakt, aan de stagegever worden overgedragen.