#FAQ

Een van je partners in het bureau wil weg. Hoe handel je dit netjes af?


Als er mensen in- of uit willen treden (aandeelhouderschap) bij een bureau dan ga je eerst na welke afspraken er gemaakt zijn bij het aangaan van de samenwerking. Gaat het om een maatschap of VOF, dan is in de oprichtingsovereenkomst als het goed is het een ander geregeld over uittreding. Bij een besloten vennootschap is in de oprichtingsakte of besluit van de aandeelhoudersvergadering geregeld hoe de aandelen van de uittredende partner overgenomen kunnen worden. 

Verder zal de waarde van het bedrijf bepaald moeten worden. Bij ontwerpbureaus is de goodwill hiervan een belangrijk onderdeel. Hiermee kan je financieel vaststellen voor hoeveel iemand zich in- of uit moet kopen. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over de klantenportefeuille en over de rechten. Met het financiële deel kan een (onafhankelijk) deskundige zoals een accountant hier het beste bij helpen.