#FAQ

Hoe bepaal je de hoogte van je honorarium?

Voor veel beginnende zelfstandig ontwerpers is het dé vraag: hoeveel kan ik vragen voor een opdracht? Het is bovendien vaak ook een van de eerste dingen waar je opdrachtgever naar vraagt.


Over je honorarium krijg je bij elke opdracht weer vragen, wees dus goed voorbereid. Je wil namelijk natuurlijk niet te veel vragen, maar zeker ook niet te weinig. De meest gebruikte formule voor het berekenen van je honorarium is het bestede aantal uren maal je uurtarief.

Er bestaan geen standaard honorariumbedragen en er zijn geen standaard uurtarieven, ook bestaat er geen standaard aantal uur die je als ontwerper aan een opdracht kunt besteden. De hoogte van je uurtarief is afhankelijk van je marktwaarde als ontwerper. En die wordt onder andere bepaald door je werkervaring en werkniveau, je reputatie en bepaalde specialismes. Ook speelt de draagkracht en het budget bij de opdrachtgever natuurlijk een rol.

Om de hoogte van je uurtarief te bepalen kun je globaal een berekening maken van het aantal uren dat je per jaar werkt, hoeveel uur je daarvan aan betaalde opdrachten kan besteden, de kosten die je moet maken om je bedrijf te hebben en natuurlijk de inkomsten die je wil hebben om te kunnen leven. Verder wil je misschien ook sparen voor later en voor arbeidsongeschiktheid. Dit alles levert een minimaal uurtarief op.

De Mededingingsautoriteit staat niet toe dat organisaties als de BNO advies geven over redelijke vergoedingen of tarieven. Prijzen moeten door vraag en aanbod tot stand komen. Leden van de BNO kunnen wel contact opnemen met BNO Advies voor tips bij het onderhandelen over tarieven en vergoedingen. De BNO doet met de Branchemonitor jaarlijks onderzoek naar de tarieven die ontwerpers hanteren en publiceert de gemiddelden via de website.

Wees voorzichtig met (te) lage uurtarieven; neem jezelf en je opdrachtgever serieus. Bovendien is het lastig om bij vervolgopdrachten je tarief te verhogen. Het is beter om eventueel een korting te verlenen en ook aan te geven waarom je die geeft. Door de korting inzichtelijk te maken laat je zien wat je waard bent en dat je bereid bent te investeren.

Voor het begroten van de uren geldt hetzelfde: doe dat niet te krap en omschrijf duidelijk in fases waarvoor die uren zijn bedoeld. Als de opdrachtgever meer of andere dingen van je wil, kun je eenvoudig aangeven dat dit meerwerk wordt en snij je jezelf niet in de vingers.